next up previous contents
Next: tcp-wrapper Up: Linux szerverek biztonságos üzemeltetése Previous: Restricted Shell   Contents

Kiszolgálók


1999-12-21