next up previous contents
Next: Inetd Up: Kiszolgálók Previous: SSH (Secure SHell)   Contents

X biztonság

Egy X-et futtató gépre X alól bejelentkezve lehetőségünk van ott programokat indítani a -display gépünk_címe:0 paraméter segítségével, így az alapértelmezett display-t (ami a 0:0, azaz a localhost-on az a terminál, ahol elsőnek indítottunk X-et) átírjuk a saját gépünk X konzoljára. Előtte azonban ki kell adnunk gépünkön egy xhost + távoli_gép parancsot, hogy gépünk a másik által kezdeményezett kapcsolatot elfogadja. Régebbi - és épp ezért nem biztonságos rendszereken - az xhost + volt alapértelmezett, azaz bárki kezdeményezhetett kapcsolatot gépünkre az engedélyünk nélkül és így bármit írhatott vagy olvashatott a terminálunkról. Épp ezért ne használjuk így ezt a parancsot!

Az információ kódolatlanul megy át a hálózaton, ezért célszerű a kapcsolatot SSH-val forwardoltatni.
1999-12-21