A C SHELL

A C shell a BSD alapú UNIX rendszerekben terjedt el elsőként, de hamarosan ez is szabványos része lett a UNIX-nak, így ma minden rendszerben megtalálható. E shell szintaxisában is eltér a Bourne shell-től, számos, a Bourne shell-ben meglévő konstrukciót egészen más módon kell hívni. Cserébe viszont jóval többet tud: ezek közül leggyakrabban a parancssor szerkesztésének lehetőségét és a régi parancsok visszaidézhetőségét szokták használni, de hasonlóképpen kellemes szolgáltatás az aliasing mechanizmusa, amelynek révén hosszú parancsokra rövid nevekkel tudunk hivatkozni, illetve a C nyelvre erősen hasonlító, igen komplex vezérlési szerkezetek éppúgy, mint a parancsnevek automatikus kiegészítése gépelés közben. Természetesen a C shell-ben is lehetőség van arra, hogy shell parancsokat tartalmazó fájlokat, úgynevezett shellscript-eket hajtsunk végre, de ilyen célra több ok miatt sem szokták javasolni, mind a Bourne, mind az azzal felülről kompatíbilis Korn shell alkalmasabb e célra. Éppen e megfontolásokból mi is a C shell interaktív, parancssori használatára összpontosítunk, bár lesznek példák shellscript-ekre, illetve shellscript-ekben alkalmazható mechanizmusokra is.

 

Tartalomjegyzék