TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS

A UNIX kialakulása

Mi is a UNIX? A rendszer felépítése

UNIX dokumentációk

Kézikönyvek

On-line help

2. ALAPFOGALMAK

Többfeladatos-többfelhasználós működés

Bekapcsolás-belépés-kilépés-kikapcsolás

Bejelentkezési nevek és kulcsszavak

Normál és privilégizált felhasználók

Terminálelérés: soros vonali és hálózati és rendszerterminálok

Folyamatkezelés: előtér- és háttérfolyamatok, démonok és jobok

Programok és folyamatok

Háttérfolyamatok és démonok

A parancsértelmező

A shell mint programozási nyelv

A "szerszámosláda" és a "deszkapados modell"

Különböző shellek

A fájlrendszer: Fájlok és katalógusok, névkonvenciók

Felhasználói- és csoportazonosítók

Hozzáférési jogok és végrehajtható fájlok

3. ISMERKEDÉS AZ ÁLLOMÁNYRENDSZERREL

Bejelentkezés

A fájlrendszert kezelő parancsok

A fájlrendszer kitüntetett pontjai

Hol vagyunk? A pwd parancs

Mit láthatunk? Az ls parancs

Hová jutunk? A cd parancs

Minek nevezzelek? Névkonvenciók

Rejtett fájlok

Katalógusok létrehozása: a mkdir parancs

Katalógusok törlése: az rmdir parancs

Alapvető fájlkezelő parancsok

Fájlok létrehozása

Fájlok megtekintése: a cat parancs

Fájlok átnevezése: a mv parancs

Fájlok másolása: a cp parancs

Fájlok törlése: az rm parancs

Láncok létrehozása: az ln parancs

A szimbolikus lánc

Hozzáférési jogosultságok

Hozzáférési jogosultságok módosítása: a chmod parancs

Tulajdonos- és csoportváltás: chown és chgrp

Másodlagos csoportok

Gyakorlati példa: a passwd program

Mi hol található a UNIX-ban? Állománykonvenciók

4. A PARANCSÉRTELMEZŐ (BOURNE SHELL)

Speciális karakterek

A vezérlőkarakterekről

Karaktertörlés

Sortörlés

Speciális jelentés elnyomása

Programfutás megállítása

Háttérben futó programok megállítása

Fájlvége

Képernyőlistázás

A parancssor feldolgozása

Több parancs egy sorban

A standard perifériák és átirányításuk

A csővezeték (pipe)

Programok csoportosítása zárójelezéssel

A standard error

Csövek elágaztatása: a tee parancs

Folyamatkezelés

Háttérfolyamatok és folyamatazonosítók

Folyamatok lelövése: a kill parancs

Folyamatok kilistázása: a ps parancs

Programfuttatás kilépés után: a nohup parancs

Programok időzített végrehajtása: az at parancs

A fájlnevek behelyettesítése a shell-ben

A DOS és UNIX metakarakterek

Metakarakterek semlegesítése

Megjegyzések

Shell-scriptek

Programargumentumok, shell változók

A rendszer által állított fontosabb shell-változók

Shell-változók exportja

Pozicionális paraméterek

Paraméterbehelyettesítés

Parancsbehelyettesítés

Környezetalakítás: a profile fájlok

5. REGULÁRIS KIFEJEZÉSEK

6. AZ ED EDITOR

A UNIX szövegszerkesztőiről általában

Az ed

Működési alapelvek

Az ed parancsainak alakja

Az ed szövegszerkesztő parancsai

Néhány példa az ed szövegszerkesztő használatára

7. A SED EDITOR

A sed működési elve

Címzés a sed-ben

A sed fontosabb parancsai

Behelyettesítés

Törlés

Hozzáfűzés, beszúrás, változtatás

Transzformáció

Nyomtatás

Új sor beolvasása

Fájlok írása-olvasása

Több sor kezelése

Az ideiglenes tárolótér és parancsai

Elágazások, feltételes parancsvégrehajtás

8. A VI EDITOR

A vi működése, üzemmódjai

Ismerkedés - a túlélőkészlet

Pozicionáló parancsok

Szavak, mondatok és egyéb szövegelemek

A vi parancsok felépítése

Pozicionálás karakterek alapján

Pozicionálás sorok alapján

Pozicionálás szavak alapján

Pozicionálás mondatok alapján

Pozicionálás bekezdések alapján

Pozicionálás a képernyőn

Pozicionálás az állományban - görgetés

Pozicionálás sorszám alapján

Pozicionálás mintakereséssel

Szövegbeviteli parancsok

Szövegmódosító (cserélő) parancsok

Törlő parancsok

Törlés parancsmódban

Törlés beviteli módban

Állományváltás és mentés

Speciális parancsok

Jelzőpontok (markerek)

Pufferkezelés

Névtelen és nevezített pufferek

Szövegmásolás: p és y parancs

Vágás-ragasztás

Fájlműveletek és külső shell parancsok

Külső parancs végrehajtása vi alól

Fájlok írása-olvasása

Pufferműveletek

Komplex keresések és behelyettesítések

Rövidítések és makrók

A vi konfigurálása

A :set parancs és a vi belső változó

A vi és ex konfigurációs fájljai

Az editorok összehasonlítása

9. SEGÉDPROGRAMOK

Visszatérési érték

Szűrők

Állományok rendezése

Mintakeresés állományokban

Állományok összehasonlítása

Állománylistázó ("dump") parancsok

Karakterkonverzió

Állománykeresés

Adatbeviteli parancsok

Aritmetikai kifejezéseket kezelő parancsok

Kommunikációs parancsok

Egyéb hasznos UNIX utility-k

10. SHELL PROGRAMOZÁS

A shell komplex átirányítási funkciói

Beágyazott input (here documents)

Vezérlési szerkezetek a shell-ben

Elágazások

Az if elágazási mechanizmus

A case elágazási mechanizmus

Ciklusok

A for ciklus

A while és az until ciklus

Példaprogramok

2, 3, 4, ...: többhasábos nyomtatás

bell: adott számú terminál hangjelzés

exch: állományok cseréje

same_nm: azonos nevű állományok keresése

updt: frissen módosított állományok listázása

bundle: programcsomagok tömörítése és kibontása

11. A C SHELL

A C shell indítása

Kilépés a C shellből

A C shell konfigurációs fájljai

A .cshrc konfigurációs fájl

A .login konfigurációs fájl

A .logout konfigurációs fájl

Metakarakterek semlegesítése

Szintaktikus metakarakterek

Automatikus fájlnév kiegészítés

Parancsszerkesztési lehetőségek a C shell-ben

Parancshistória megtekintése

Parancsok ismételt végrehajtása

Hivatkozás az esemény sorszámával

Hivatkozás az esemény relatív elhelyezkedésével

Hivatkozás az esemény szövegével

Parancs argumentumok újra felhasználása

Előző események módosítása

Az alias mechanizmus

Az alias behelyettesítés

Alias törlése

Átirányítások

Shell-változók

Értékadás és hivatkozás változókra

Numerikus shell-változók és kifejezések

Változóbehelyettesítés

Környezeti- és shell-változók a C shell-ben

A C shell belső változói

Parancsbehelyettesítés

Fájlnév behelyettesítés

Kifejezések és operátorok

Aritmetikai operátorok

Logikai (relációs) operátorok

Értékadási operátorok

Postfix operátorok

Fájl- és parancs-teszt operátorok

Vezérlési szerkezetek

if-then-endif

switch

foreach

while

goto

A parancsvégrehajtás folyamata

Jobkezelés

A C shell beépített parancsai

12. A KORN SHELL

Indítás és kilépés a Korn shell-ből

Konfigurációs fájl- és shell-változók

A shell opcióinak beállítása

A shell, mint parancsértelmező tulajdonságai

Kétirányú csőhálózat

Állománynév kiegészítések

Tilde jel behelyettesítése

Változók és a paraméter helyettesítések

Utasítások behelyettesítése

Alias-ok és függvények

Egész aritmetika

A job fogalma

Az utasítássor editálása, history használata

13. AMI KIMARADT...

Terminálkezelés

Az stty parancs

Kontroll beállítások

Input beállítások

Output beállítások

Lokális beállítások

Vezérlőkarakter beállítások

Kombinált beállítások

Eltérés az SVR4 és BSD stty között

Terminálproblémák kezelése

A tput parancs

Nyomtatás

SVR4 rendszerek

Az lp parancs

A cancel parancs

Az lpstat parancs

BSD rendszerek

Az lpr parancs

Az lpq parancs

Az lprm parancs

Archiválás, mentés

A cpio parancs

A tar parancs

A dd parancs

DOS alapú fájlok és lemezek kezelése

DOS konverziós segédprogramok

FÜGGELÉKEK

Permutált index

Mini manuál

Hibakeresés, tippek és trükkök

Feladatgyűjtemény