Metakarakterek semlegesítése

Mielőtt módszeresen végigmennénk a metakaraktereken, először azt nézzük meg, adott esetben hogyan lehet ezek speciális jelentését elnyomni, ugyanis ez némiképp eltér a Bourne shell-nél megszokottaktól.

Akár a Bourne shell-nél, itt is három módon nyomhatjuk el a metakarakterek speciális jelentését, a levédendő metakarakter elé helyezett backslash (\) karakterrel, vagy annak szimpla, illetve dupla idézőjelek közé ('..', "..") közé zárásával. E három módszer "erősségében" tér el egymástól. A dupla idézőjelek között levédett karakterekre a shell paraméterbehelyettesítési szabályai továbbra is érvényesek, azaz például a shell-változók nevét a C shell a dupla idézőjelek között is kifejti. A szimpla idézőjelek hatása már eltér a Bourne shell-ben megszokottól: noha itt is "erősebb" a dupla idézőjelnél, de a (később tárgyalandó) eseménybehelyettesítésnél használt felkiáltójel speciális jelentését nem nyomja el. Így az eseménybehelyettesítés szimpla idézőjel párok között is végbemegy, mint azt a prompt változó definiálásánál ki is használtuk a példaként bemutatott .cshrc fájlban. Tökéletes védelmet csak a backslash karakter nyújt.

 

Tartalomjegyzék