A C shell indítása

Ha bejelentkezési shell-ünk nem a C shell, a parancssorban kiadott

csh

paranccsal tudjuk elindítani. Hacsak a konfigurációs fájlokban másképpen nem rendelkezünk, a prompt a % jel lesz, privilégizált felhasználó esetében a # jel.

 

Tartalomjegyzék