Mivel főzzünk, avagy permutált index magyarosan

A UNIX dokumentációk egyik vonzó részlete, az úgynevezett permutált index, amiből az olvasó, abc sorrendben rendezett felsorolásban találja a parancsokat és a leírásukat. Így könnyen segíteni tud magán, ha azt keresi, hogy adott feladat végrehajtásához talál-e UNIX parancsot. Ezt igazán "angolosan", már csak a magyar nyelv sajátosságai miatt sem tudjuk megvalósítani. Helyette, lévén az egyik szerző egyben háziasszony is, a receptkönyvekből ismert mit-mihez, mivel-mit felsorolást választottuk.

Mivel-mit tehetünk

cat állományok olvasása és egymás után fűzése

cd munkakatalógus cseréje

chgrp állomány, katalógus csoportazonosítójának változtatása

chmod állományok, katalógusok használati engedélyeinek változtatása

chown állomány, katalógus tulajdonosának változtatása

cmp állományok összehasonlítása

comm két állomány közös sorainak kiválasztása

cp állományok másolása

cpio állományok archiválása, visszaállítása

cut mezők kivágása egy állomány soraiból.

date dátum és idő beállítása vagy lekérdezése

dd állományok másolása, konvertálása

expr argumentumok kiértékelése kifejezésként

file állományok tartalmának típusmeghatározása

find állományok keresése a katalógusrendszerben

grep minta keresése állományban

ln állományok linkelése

ls katalógusok tartalmának listázása

mail levél küldése felhasználóknak

mesg üzenetek képernyőn megjelenítésének engedélyezése

mkdir új katalógus létrehozása

mount katalógusrendszerek becsatolása a fájlrendszerbe.

more állomány tartalmának kiírása a terminálra

mv állományok áthelyezése

nohup indított folyamatok futtatása a felhasználó kilépése után

od állományok oktális dumpolása

passwd password attribútumainak megváltoztatása

pg állomány listázása a képernyőre

pr állományok nyomtatása

ps futó folyamatok állapotinformációi

pwd munkakatalógus nevének kiírása

rm állományok törlése

rmdir katalógusok törlése

rsh UNIX parancsértelmező csökkentett lehetőségekkel

rsh távoli gépeken futó UNIX parancsértelmező

set változók és opciók beállítása

sh UNIX parancsértelmező

sleep parancsvégrehajtás késleltetése

sort állományok tartalmának rendezése

split állományok tartalmának szétdarabolása

stty terminál paramétereinek beállítása

su belépés szuperuser módba

tail állományok tartalmának szétdarabolása

tar archiválás mágnesszalagra

umount katalógusrendszerek lecsatolása filerendszerről.

uniq állományok azonos sorainak kiirtása

unset változók, opciók értékének törlése

wc sorok, szavak, karakterek számlálása

who bejelentkezett felhasználók listája

Mit használjunk, ha csak a cél ismert

állapotinformációi (futó folyamatok ...) ps

állomány közös sorainak kiválasztása (két ...) comm

állomány listázása a képernyőre pg

állomány soraiból. (mezők kivágása egy ...) cut

állomány tartalmának kiírása a terminálra more

állomány, katalógus csoportazonosítójának változtatása chgrp

állomány, katalógus tulajdonosának változtatása chown

állományban (minta keresése ...) grep

állományok archiválása, visszaállítása cpio

állományok áthelyezése mv

állományok azonos sorainak kiirtása uniq

állományok keresése a katalógusrendszerben find

állományok linkelése ln

állományok másolása cp

állományok másolása, konvertálása dd

állományok nyomtatása pr

állományok oktális dumpolása od

állományok olvasása és egymás után fűzése cat

állományok összehasonlítása cmp

állományok tartalmának rendezése sort

állományok tartalmának szétdarabolása split

állományok tartalmának szétdarabolása tail

állományok tartalmának típusmeghatározása file

állományok törlése rm

állományok, katalógusok használati engedélyeinek változtatása chmod

archiválás mágnesszalagra tar

archiválás, visszaállítás (állományok ...) cpio

argumentumok kiértékelése kifejezésként expr

áthelyezés (állományok ...) mv

attribútumok megváltoztatása (password ...) passwd

azonos sorok kiirtása (állományok ...) uniq

beállítás (terminál paramétereinek ...) stty

beállítás (változók és opciók ...) set

beállítás vagy lekérdezés (dátum és idő ...) date

becsatolás a fájlrendszerbe. (katalógusrendszerek ...) mnt

bejelentkezett felhasználók listája who

belépés szuperuser módba su

csere (munkakatalógus ...) cd

csökkentett lehetőségekkel (UNIX parancsértelmező ...) rsh

csoportazonosító változtatása (állomány, katalógus ...) chgrp

dátum és idő beállítása vagy lekérdezése date

dumpolás (állományok oktális ...) od

engedély változtatása (állományok, katalógusok használati ...) chmod

engedélyezés (üzenetek képernyőn megjelenítésének ...) mesg

érték törlése (változók, opciók ...) unset

fájlrendszerbe. (katalógusrendszerek becsatolása a ...) mnt

felhasználók listája (bejelentkezett ...) who

felhasználóknak (levél küldése ...) mail

fájlrendszerről. (katalógusrendszerek lecsatolása ...) umnt

folyamatok állapotinformációi (futó ...) ps

folyamatok futtatása a felhasználó kilépése után (indított ...) nohup

futó folyamatok állapotinformációi ps

futó UNIX parancsértelmező (távoli gépeken ...) rsh

futtatás a felhasználó kilépése után (indított folyamatok ...) nohup

felfűzés (állományok olvasása egymás után ...) cat

használati engedélyek változtatása (állományok, katalógusok ...) chmod

idő beállítás vagy lekérdezés (dátum és ...) date

indított folyamatok futtatása a felhasználó kilépése után nohup

karakterek számlálása (sorok, szavak, ...) wc

katalógus csoportazonosítójának változtatása (állomány, ...) chgrp

katalógus létrehozása (új ...) mkdir

katalógus tulajdonosának változtatása (állomány, ...) chown

katalógusok használati engedélyeinek változtatása (állományok, ...) chmod

katalógusok tartalmának listázása ls

katalógusok törlése rmdir

katalógusrendszerek becsatolása a fájlrendszerbe. mount

katalógusrendszerek lecsatolása filerendszerről. umount

képernyőn megjelenítések engedélyezése (üzenetek ...) mesg

képernyőre (állomány listázása a ...) pg

keresés a katalógusrendszerben (állományok ...) find

keresés állományban (minta ...) grep

késleltetés (parancsvégrehajtás ...) sleep

két állomány közös sorainak kiválasztása comm

kiértékelés kifejezésként (argumentumok ...) expr

kifejezésként (argumentumok kiértékelése ...) expr

kiírás (munkakatalógus nevének ...) pwd

kiírás a terminálra (állomány tartalmának ...) more

kiirtás (állományok azonos sorainak ...) uniq

kilépés után (indított folyamatok futtatása a felhasználó ...) nohup

kivágás egy állomány soraiból. (mezők ...) cut

kiválasztás (két állomány közös sorainak ...) comm

konvertálás (állományok másolása, ...) dd

közös sorok kiválasztása (két állomány ...) comm

lecsatolás filerendszerről. (katalógusrendszerek ...) umnt

lekérdezés (dátum és idő beállítása vagy ...) date

létrehozás (új katalógus ...) mkdir

levél küldése felhasználóknak mail

linkelés (állományok ...) ln

lista (bejelentkezett felhasználók ...) who

listázás (katalógusok tartalmának ...) ls

listázás a képernyőre (állomány ...) pg

mágnesszalagra (archiválás ...) tar

másolás (állományok ...) cp

másolás, konvertálás (állományok ...) dd

megjelenítések engedélyezése (üzenetek képernyőn ...) mesg

mezők kivágása egy állomány soraiból. cut

minta keresése állományban grep

munkakatalógus cseréje cd

munkakatalógus nevének kiírása pwd

név kiírása (munkakatalógus ...) pwd

nyomtatás (állományok ...) pr

oktális dumpolás (állományok ...) od

olvasás és egymás után fűzése (állományok ...) cat

opciók beállítása (változók és ...) set

opciók értékének törlése (változók, ...) unset

összehasonlítás (állományok ...) cmp

paraméterek beállítása (terminál ...) stty

parancsértelmező (távoli gépeken futó UNIX ...) rsh

parancsértelmező (UNIX ...) sh

parancsértelmező csökkentett lehetőségekkel (UNIX ...) rsh

parancsvégrehajtás késleltetése sleep

password attribútumainak megváltoztatása passwd

rendezés (állományok tartalmának ...) sort

sorok kiirtása (állományok azonos ...) uniq

sorok, szavak, karakterek számlálása wc

számlálás (sorok, szavak, karakterek ...) wc

szavak, karakterek számlálása (sorok, ...) wc

szétdarabolás (állományok tartalmának ...) split

szétdarabolás (állományok tartalmának ...) tail

szuperuser módba (belépés ...) su

tartalom kiírása a terminálra (állomány ...) more

tartalom listázása (katalógusok ...) ls

tartalom rendezése (állományok ...) sort

tartalom szétdarabolása (állományok ...) split

tartalom szétdarabolása (állományok ...) tail

tartalom típusmeghatározása (állományok ...) file

távoli gépeken futó UNIX parancsértelmező rsh

terminál paramétereinek beállítása stty

terminálra (állomány tartalmának kiírása a ...) more

típusmeghatározás (állományok tartalmának ...) file

törlés (állományok ...) rm

törlés (katalógusok ...) rmdir

törlés (változók, opciók értékének ...) unset

tulajdonos változtatása (állomány, katalógus ...) chown

új katalógus létrehozása mkdir

UNIX parancsértelmező sh

UNIX parancsértelmező (távoli gépeken futó ...) rsh

UNIX parancsértelmező csökkentett lehetőségekkel rsh

üzenetek képernyőn megjelenítésének engedélyezése mesg

változók és opciók beállítása set

változók, opciók értékének törlése unset

változtatás (állomány, katalógus csoportazonosítójának ...) chgrp

változtatás (állomány, katalógus tulajdonosának ...) chown

változtatás (állományok, katalógusok használati engedélyeinek ...) chmod

visszaállítás (állományok archiválása, ...) cpio

 

Tartalomjegyzék