A shell opcióinak beállítása

A shell opciói a shell funkciók végrehajtásának módját határozzák meg. Az opciók be- (on) illetve kikapcsolt (off) állapotban lehetnek. Az opciókat a set -o paranccsal lehet lekérdezni, illetve átkapcsolni. Ennek ismertetése a Korn parancsok közt megtalálható.

Az opciók:

(Az értelmezés mindig a bekapcsolt állapotra vonatkozik. A felsorolás sorrendje pedig a set -o parancs diktálta sorrend.)

allexport

Minden paraméter automatikusan exportált.

 

errexit

Ha a shell-t nem-interaktív üzemmódban dolgozik, és egy utasítás végrehajtása elhal, futtassa le az ERR hibaszignálhoz kötött függvényt és azonnal lépjen ki. (Ezt a módot a shell ignorálja a .profile futása alatt.)

bgnice

Minden bg paranccsal indított job, alacsonyabb prioritással fut tovább.

emacs gmacs

Bekapcsolt állapotban az utasítássor az emacs gmacs editorok szabályai szerint javítható.

ignoreeof

Nem lehet fájl-vége jellel (azaz CTRL-D vel) kilépni a shell ből, helyette kötelező az exit parancs begépelése.

keyword

A parancs sorában, a parancs után előforduló értékadások is a parancsot hívó shell változóit állítják.

markdirs

A kiírt állománynevek között / karakterrel megjelöli a katalógusokat.

monitor

A háttérben futó jobok külön folyamat-csoportot alkotnak, és ha befejeződnek, a futásuk eredményességéről egysornyi üzenettel tájékoztatnak.

noexec

A beírt az utasítássorokat a shell nem hajtja végre.

noglob

Kikapcsolja a shell állománynév illesztési (globbing) mechanizmusát. (Például nem helyettesít be egy csillag helyére tetszőleges állománynevet.)

Nounset

Jelzi, ha értéket nem kapott változó értékére akarunk hivatkozni.

Verbose

Minden begépelt utasítást végrehajtás előtt visszaír a képernyőre.

Trackall

Az utasítások az első használatkor teljes elérési útvonalukkal bekerülnek az aliasok táblázatába.

Vi

Az utasítássor vi editor jelleggel javítgatható. Ennek részleteit a history lehetőség leírásánál fogjuk látni.

viraw

Úgy értelmezi a karaktereket, mintha vi editorban dolgozva gépeltük volna be.

Xtrace

A shell behelyettesítéseinek elvégzése után, de a parancsvégrehajtás előtt visszaírja a parancssort.

A - (elválasztójel) változó a bekapcsolt opciókat jelzi:

$ echo $-

iskm

$

A fenti példa azt jelzi, hogy is --interactiv shell, k --keyword, m -- monitor, tehát az alábbi példában ez a három opció van bekapcsolva.

$ echo $-

iskm

$

 

Tartalomjegyzék