Állománylistázó ("dump") parancsok

Az alábbiakban ismertetendő UNIX parancsok közös vonása az, hogy állományok tartalmának különböző szempontok alapján történő megjelenítésére szolgálnak elsősorban. Az od (octal dump), a dd (decimal vagy disk dump) egyaránt erre a célra jött létre. Mivel azonban kérhetjük a listázást akár karakteres formában is, ezért elkövethetjük azt a hibát, hogy egy bináris állományt akarunk karakteresen a képernyőre küldeni, ami zűrzavart okozhat. (Hasonlóan, ahhoz, mintha a cat paranccsal akarnánk egy bináris állományt elolvasni.) Amikor egy állomány típusáról nem tudunk biztosat, az ilyen galibákat megelőzhetjük, a már említett file parancs használatával.

 

$ file semmi

semmi: ascii text

$

Az od parancs, azzal, hogy megfelelő opció választással a nem nyomtatható karakterek kódjait is megjeleníti, alkalmas apróbb trükkökre. Így például kiolvashatjuk vele a katalógust, illetve a katalógusból azt, ha egy hiba folytán egy állománynévbe nem látható karakter keveredett.

 

$ od -c semmi

0000000 * * * * * \n E z s e m m i \n *

0000020 * * * * * * * * * \n a l m a \n

0000040 k o r t e \n r e p a \n r e t e k

0000060 \n a l m a \n m o g y o r o \n a l

0000100 m a \n b a r a c k \n k o r t e \n

0000120 m o g y o r o \n n a r a n c s \n

0000140

$

A dd parancs szintaktikájára külön fel kell hívni a figyelmet, ugyanis ellentétben a legtöbb paranccsal, itt az opciókat az opció = érték formában adjuk meg, úgy mint egy shell-változó értékadásánál.

A dd parancs elsősorban különféle konverziós opciói miatt használatos. Például a következő parancs a kisbetűket alakítja naggyá.

 

$dd if=valami conv=ucase

****

EZ VALAMI

***** *****

ALMA

KORTE

REPA

RETEK

MOGYORO

NARANCS

$

Az alábbi parancs a beolvasott állományt fordított bájtsorrenddel írja ki (figyeljük meg, hogy a dd a UNIX állománykoncepciójának megfelelően az újsor karaktert is ugyanúgy kezeli, mint a közönséges karaktereket, tehát azok is résztvesznek a bájtcserében):

 

$ dd if=semmi conv=swab of=semmi1; pr -t -m semmi semmi1

0+1 records in

0+1 records out

***** ****

Ez semmi *zEs meim*

***** ***** ***** ****a

alma ml

korte aoktr

repa eerapr

retek tekea

alma ml

mogyoro aomygro

alma olaamb

barack raca

korte koktr

mogyoro eomygro

narancs oanarcn

s

$

Az eredményt küldhettük volna közvetlenül a képernyőre is, ha nem határozunk meg output fájlt. Ezt azért nem tettük, mert így a pr parancs -m opcióját használva az eredeti és a fordított bájtsorrendű állományt egyszerre tudtuk megjeleníteni.

 

Tartalomjegyzék