Jelzőpontok (markerek)

A jelzők (markerek) hasznos lehetőséget nyújtanak tájékozódási és kijelölési pontok létrehozására a szerkesztés közben. Felhasználhatjuk őket arra, hogy a megjelölt helyre később visszataláljunk, de arra is, hogy velük jelöljük ki egy-egy parancs hatókörét. (A jelzőkijelölés is csak egy nyitott fájlra érvényes, azt a fájllal együtt nem menti el a vi.)

mc

Az mc paranccsal, ahol c tetszőleges kisbetű lehet, helyezünk el egy jelzőpontot a fájlban.

'c

Visszavisz a c jelzőpontot tartalmazó sor elejére.

`c

Pontosan a jelzőponttal megjelölt karakterre visz vissza.

Néhány példa: a d'a parancs hatására a kurzortól az ma paranccsal elhelyezett jelzőpont sorával bezárólag töröl a vi. A d`a parancs hatására a kurzortól a jelzőpont karakterig töröl.

 

Tartalomjegyzék