Megjegyzések

Lehetőség van megjegyzések elhelyezésére is a shell által feldolgozott inputban. A szókezdő '#' karakter után következő szöveget a shell a sor végéig figyelmen kívül hagyja:

 

$ echo hello #there!

hello

$ echo hello#there!

hello#there!

$

A szókezdő jellegét azért hangoztattuk, mert ha egy argumentumban, attól fehér karakterrel el nem választva szerepel a '#' jel, a shell az argumentum részének tekinti, mint a példában látható is volt.

 

Tartalomjegyzék