A HTML dokumentum címszintjeinek felépítése

A HTML formátumú szövegfájlban definiálhatunk címeket, ill. alcímeket hat szint mélységig. A legfelső szintű címet a <H1 ALIGN="hely"> és a </H1> utasításpárral kell közrezárni. A második szintet a <H2 ALIGN="hely"> és a </H2> utasítások határolják, és így tovább a hatodik szintig ...
Minden szint más-más betűformátumban jelenik meg a dokumentumban, a böngészőprogram beállításától függően. A címek igazítását szabályozza az ALIGN opció, melynek lehetséges értékei: left, center, right. Amennyiben túl hosszú a cím, de egy sorosnak kell maradnia, akkor a NOWRAP opció megakadályozza a cím betördelését több sorba.

Különleges címnek tekinthető a címszalag, melyet a <BANNER>, </BANNER> utasításpárral kell kijelölni. Tulajdonsága, hogy nem szkrollozódik a dokumentum többi részével ellentétben.

A címek csak a szemlélő számára keltik a tagoltság érzetét, a valóságban nem tagolják fizikailag szakaszokra a dokumentumot. Ezt a tagolást a <DIV CLASS="osztály" ALIGN="hely">, </DIV> utasításokkal lehet meghatározni, ahol a CLASS opció sorolja a megfelelő SGML osztályba a szakaszt, az ALIGN pedig a szakasz igazítási formátumát írja elő. Az automatikus tördelést itt is megakadályozza a NOWRAP opció, ez esetben a szakasz tördelését a <P> vagy a <BR> utasításokkal lehet szabályozni.

Ez a böngészőprogram például így jeleníti meg ezeket a szinteket:

hullámvonal

     <BANNER>Címszalag</BANNER>
     <H1 ALIGN="left">Legfelső szintű címsor</H1>
     <H2 ALIGN="center">Második szintű alcímsor</H2>
     <H3 ALIGN="right">Harmaik szintű alcímsor</H3>
     <H4 NOWRAP>Negyedik szintű alcímsor</H4>
     <H5>Ötödik szintű alcímsor</H5>
     <H6>Hatodik szintű alcímsor</H6>
     <DIV ALIGN="center">
     Ez egy szakasz, melyben a szöveg elvileg azonos módon
     - középre igazítva - kezelendő.
     </DIV>
hullámvonal

Lapozás vissza Tartalomjegyzék Lapozás tovább
[Lapozás vissza] [Tartalomjegyzék] [Lapozás tovább]