Bekezdések a HTML dokumentumban

Minden dokumentum, így a HTML formátumú dokumentum is, alapvetően bekezdésekre tagolódik.
A HTML fájlban a bekezdések kezdetét a <P> utasítás jelzi a böngészőprogram számára. (Tehát ezen elem nem az előző bekezdés végét, hanem a következő kezdetét jelzi, vagyis mindig megelőzi azt a bekezdést, amelyre vonatkozik!)
A bekezdés a következő bekezdés kezdetét jelző utasításig tart, tehát nincs záróutasításpárja a bekezdés elemnek. A legtöbb böngészőprogram két bekezdés között egy üres sort szúr be megjelenítéskor!
A bekezdés elem hordozhat magában a bekezdés stílusát meghatározó opciókat. A bekezdés igazítását a <P ALIGN="hely"> formájú utasítással szabályozhatjuk. Az automatikus tördelést a NOWRAP opció tiltja meg a böngészőprogram számára. Amennyiben tördelhetetlen szóközt igényel a szöveg, akkor az egyszerű szóköz helyett alkalmazzuk a &nbsp; különleges karaktert.

Amennyiben egy bekezdésen belül mindenképpen új sort szeretnénk kezdeni, akkor a <BR> utasítást kell használni. (Nincs zárópárja!)


A Netscape Navigatorban az automatikus tördelés letiltható a <NOBR> és a </NOBR> utasításpár használatával a szöveg a két elem közé eső részére vonatkozóan. E két utasítás között a <WBR> utasítással lehet sortörést kikényszeríteni.

Az alábbi példa tartalmazza az említett formázási lehetőségeket:

hullámvonal

    <P>Ez alapértelmezett (balra igazított) bekezdés.
    <P ALIGN=left>Ez balra igazított bekezdés.
    <P ALIGN=center>Ez középre igazított bekezdés.
    <P ALIGN=right>Ez jobbra igazított bekezdés.
    <P ALIGN=justify>Ez sorkizárt bekezdés lenne.
    <P>
	<NOBR>Ez itt egy tördeletlen - jó hosszú - bekezdés,
       amelynek eltűnik a vége a semmiben
       ...................................................</NOBR>
    <P>
    Itt egy sortörés elem található,
    <BR>
    melynek hatására új sorban folyatódik a szöveg,
    és nem maradt&nbsp;ki&nbsp;üres&nbsp;sor.
hullámvonal

Lapozás vissza Tartalomjegyzék Lapozás tovább
[Lapozás vissza] [Tartalomjegyzék] [Lapozás tovább]