A HTML dokumentum egyéb elemei

A máshová nem sorolható elemek egy csokrát lehet ezen az oldalon megtalálni:


Egy HTML formátumú szövegfájl a tartalmazhat megjegyzéseket.
A megjegyzés egyik típusa a megjelenítendő megjegyzés, a <NOTE> és a </NOTE> utasításokkal közrezárva.
A HTML dokumentumban elhelyezhetők olyan megjegyzések is, melyek sehol sem jelennek meg a dokumentum WEB-böngészővel történő megjelenítésekor. Viszont a fájl átszerkesztéskor segítségéül lehetnek a módosítást végzőnek. A megjegyzéseket a <!-- és a --> utasítások között kell elhelyezni.


Egy HTML formátumú szövegfájl a tartalmazhat lábjegyzeteket. Az <FN ID="azonosító"> és a </FN> utasítások között szerepel a lábjegyzet szövege. Az így definiált lábjegyzetszövegre hivatkozik a szövegnek az <A HREF="#azonosító"> és az </A> utasításokkal jelölt része.


Amennyiben a megjelenítendő szöveg formátuma pontosan olyan kell, hogy legyen, mint ahogy a HTML fájlban szerepel, akkor azt az előreformázott szöveget jelző utasítások közé kell zárni. Ezen utasítások a <PRE> és a </PRE>. A közéjük zárt szöveg pontosan annyi szóközzel, pontosan annyi sorban és olyan állapotban fog a dokumentumban megjelenni, mint ahogy azt a HTML fájl tartalmazza. E dokumentumsorozat példái is íly módon kerültek rögzítésre ...
A <PRE WIDTH="szám">, </PRE> utasításpár használatával egy tördeletlen szöveg az adott szélességben betördelhető.


A szövegrészeket tagolás vagy esztétikai ok miatt vízszintes vonallal el lehet választani egymástól. Legegyszerűbb esetben a <HR> utasítás egy vízszintes elválasztó vonalat helyez el az adott ponton, a rendelkezésre álló szélességben. Ezt a durva megjeleínítést lehet azért finomítani a <HR ALIGN="hely" WIDTH="hszám" SIZE="vszám" NOSHADE> alakú utasítással.
Az ALIGN az igazítás helyét adja meg (left, right, middle). A WIDTH a vonalhosszt definiálja, a SIZE pedig a vonal szélességét. Mindkettőt meg lehet adni képpontban, ill. a hosszt az ablak-szélesség százalékában. A NOSHADE pedig térhatást (árnyékoltságot) tiltja le.


A <NOTE> utasításhoz hasonlóan nincs különösebb hatása az <ADRESS>, </ADRESS> és a <CREDIT>, a </CREDIT> utasításpároknak sem.
Az előbbi postai címet jelöl, az utóbbi pedig egy idézet forrását.


Az alábbi példadokumentum tartalmazza a fenti elemek néhány érdekes variációját:

hullámvonal

    <!-- Ez itt egy értelmezést segítő megjegyzés. -->
    <NOTE>Ez itt egy jegyzet</NOTE>
    Ehhez a sorhoz <A HREF="#az">lábjegyzet</A> tartozik.
    <HR WIDTH=50 SIZE=50>
    <PRE>
    Ez   a   sor   sok   közt   tartalmaz.
    Ez pedig egy új sor, pedig nem előzte meg sem <P>, sem <BR>
    </PRE>
    <HR ALIGN="left" WIDTH=50%>
    <P>
    <HR NOSHADE>
    <P>
    <FN ID="az">Íme a fenti jelzéshez tartozó lábjegyzet</FN>
hullámvonal

Lapozás vissza Tartalomjegyzék Lapozás tovább
[Lapozás vissza] [Tartalomjegyzék] [Lapozás tovább]