A HTML speciális karakterei

Ha egy HTML formátumú szövegfájl nem csak az angol ABC alfanumerikus jeleit akarjuk használni, hanem ékezetes betűket vagy speciális jeleket is, akkor a HTML speciális jeleit kell használni.
Lehetséges az ESCAPE szekvencia alapján történő jelölése és ISO-kód szerinti megadása is ezen speciális jeleknek.

Az ABC betűi és kódjaik
ElnevezésJelESCISO ElnevezésJelESCISO
Nagy A betűAAA Kis a betűaaa
Nagy Á betűÁÁÁ Kis á betűááá
Nagy B betűBBB Kis b betűbbb
Nagy C betűCCC Kis c betűccc
Nagy D betűDDD Kis d betűddd
Nagy E betűEEE Kis e betűeee
Nagy É betűÉÉÉ Kis é betűééé
Nagy F betűFFF Kis f betűfff
Nagy G betűGGG Kis g betűggg
Nagy H betűHHH Kis h betűhhh
Nagy I betűIII Kis i betűiii
Nagy Í betűÍÍÍ Kis í betűííí
Nagy J betűJJJ Kis j betűjjj
Nagy K betűKKK Kis k betűkkk
Nagy L betűLLL Kis l betűlll
Nagy M betűMMM Kis m betűmmm
Nagy N betűNNN Kis n betűnnn
Nagy O betűOOO Kis o betűooo
Nagy Ó betűÓÓÓ Kis ó betűóóó
Nagy Ö betűÖÖÖ Kis ö betűööö
Nagy Ő betűÕÕÔ Kis ő betűõõô
Nagy P betűPPP Kis p betűppp
Nagy Q betűQQQ Kis q betűqqq
Nagy R betűRRR Kis r betűrrr
Nagy S betűSSS Kis s betűsss
Nagy T betűTTT Kis t betűttt
Nagy U betűUUU Kis u betűuuu
Nagy Ú betűÚÚÚ Kis ú betűúúú
Nagy Ü betűÜÜÜ Kis ü betűüüü
Nagy Ű betűÛÛÛ Kis ű betűûûû
Nagy V betűVVV Kis v betűvvv
Nagy W betűWWW Kis w betűwww
Nagy X betűXXX Kis x betűxxx
Nagy Y betűYYY Kis y betűyyy
Nagy Z betűZZZ Kis z betűzzz

Néhány speciális jel és kódjaik
ElnevezésJelESCISO ElnevezésJelESCISO
Tabulátor 	 Soremelés 

Szóköz  Felkiáltójel!!!
Idézőjel""" Számjel###
Dollárjel$$$ Százalékjel%%%
Angol és jel&&& Aposztróf''&
Bal zárójel((( Jobb zárójel)))
Aszteriszk*** Pluszjel+++
Vessző,,, Kötőjel---
Pont... Perjel///
Nullás000 Egyes111
Kettes222 Hármas333
Négyes444 Ötös555
Hatos666 Hetes777
Nyolcas888 Kilences999
Kettőspont::: Pontosvessző;&#59;;
Kisebb jel<&#60;&lt; Egyenlőségjel=&#61;=
Nagyobb jel>&#62;&gt; Kérdőjel?&#63;?
Kukac@&#64;@ Bal zárójel[&#91;[
Visszaper jel\&#92;\ Jobb zárójel]&#93;]
Hatványjel^&#94;^ Aláhúzás_&#95;_
Vissza aposztrof`&#96;` Bal kapocs{&#123;{
Függőleges|&#124;| Jobb kapocs}&#125;}
Tilde jel~&#126;~ Alsó aposztrof&#130;
Alsó idézőjel&#132; Kereszt&#134;
Kettős kereszt&#135; Ezrelék&#137;
Felső vessző&#145; Felső vessző&#146;
Kettős vessző&#147; Kettős vessző&#148;
Szorzás jel&#149; Mínusz előjel&#150;
Kivonás jel&#151; Trade Mark&#153;
Cent jele¢&#162;&cent; Font jele£&#163;&pound;
Csővezeték jel¦&#166;&brvbar; Paragrafus jel§&#167;&sect;
Umlaut¨&#168;&uml; Copyright©&#169;&copy;
Bal tört idézet«&#171;&laquo; Lágy kötőjel­&#173;&shy;
Registered TM®&#174;&reg; Fok jele°&#176;&deg;
Plusz-mínusz±&#177;&plusmn; Ékezet´&#180;&acute;
Mikroµ&#181;&micro; Bekezdés vége&#182;&para;
Középen pont·&#183;&middot; Jobb tört idézet»&#187;&raquo;
Szorzás kereszt×&#215; Scharfes sß&#223;&szlig;
Osztás jel÷&#247;

Az alábbi kis táblázat tartalmazza a magyar ékezetes betűk Escape-szekvenciáit és ISO-kódját:

hullámvonal

     Jel ESCAPE ISO-kód     Jel ESCAPE ISO-kód

     Á &#193; &Aacute;     á &#225; &aacute;
     É &#201; &Eacute;     é &#233; &eacute;
     Í &#205; &Iacute;     í &#237; &iacute;
     Ó &#211; &Oacute;     ó &#243; &oacute;
     Õ &#213; &Ocirc;      õ &#245; &ocirc;
     Ö &#214; &Ouml;      ö &#246; &ouml;
     Ú &#218; &Uacute;     ú &#250; &uacute;
     Û &#219; &Ucirc;      û &#251; &ucirc;
     Ü &#220; &Uuml;      ü &#252; &uuml;
hullámvonal

Lapozás vissza Tartalomjegyzék Lapozás tovább
[Lapozás vissza] [Tartalomjegyzék] [Lapozás tovább]