next up previous index
Következő: 15.44.8 OPERÁTOROK Fel: 15.44 find(1) Előző: 15.44.6 TESZTEK   Index

15.44.7 AKCIÓK

-exec command ;
Végrehajtja a command parancsot. Értéke igaz, ha a parancs 0 státuszt ad vissza. A következő `;'-ig a find minden argumentumát a parancs argumentumának veszi. A `' string az aktuálisan feldolgozás alatt álló fájl nevével helyettesítődik. Ezen szerkezeteket esetlegesen meg kell védeni (a `\' használatával) attól, hogy a burok kifejtese őket. A parancs végrehajtása a kiindulási könyvtárból történik.
-fls file
Igaz; ugyanaz, mint -ls, csak a file­ba ír.(Az -fprint -hez hasonlóan.)
-fprint file
Igaz. A teljes fájlnevet a file fájlba írja. Amennyiben a file nem létezik a find futtatásakor, a find létrehozza, ha pedig létezik, csonkolja. A ``/dev/stdout''és``/dev/stderr'' fájlneveket speciálisan kezeli: a standard kimenetre és standard bemenetre vonatkoznak.
-fprint0 file
Igaz; ugyanaz, mint -print0, csak az file fájlba ír.(A -fprint ­hez hasonlóan.)
-fprintf file format
Igaz; ugyanaz, mint -printf, csak az file fájlba ír.(Az -fprint -hez hasonlóan.)
-ok command ;
Ugyanaz, mint -exec, de először megkérdezi a felhasználót a standard bemeneten. Amennyiben a válasz nem `y'-nal vagy `Y'-nal kezdődik, nem futtatja a parancsot, és hamis értékkel tér vissza.
-print
Igaz; a fájl teljes nevét, majd egy újsor-jelet a standard kimenetre írja.
-print0
Igaz; a fájl teljes nevét, majd egy null-karaktert a standard kimenetre írja. Ez megengedi, hogy újsor-jelet tartalmazó fájlnevek esetén a find kimenetét feldolgozó programok jól működjenek.
-printf format
Igaz; a format által megadott formátumban nyomtat a standard kimenetre. Értelmezi a `\' és `%' direktívákat. Mezőszélesség és pontosság a C-beli `printf'-fel megegyező módon adható meg. A -print-től eltérően -printf nem ír ki automatikusan újsor jelet a kimenetre. A direktívák a következők lehetnek:
\a
Figyelmeztető csengő (alarm bell).
\b
Fordított törtvonal (backspace).
\c
Ezen formátumból való nyomtatást megállítja és kiírja (flush) a kimenetet.
\f
Soremelés (form feed).
\n
Újsor (newline).
\r
Kocsi vissza (carriage return).
\t
Vízszintes tabulátor (horizontal tab).
\v
Függőleges tabulátor (vertical tab).
\\
Betű szerinti fordított törtvonal (literal backslash, `\'). Egy `\', majd egy másik karakter rendes karakterként viselkedik, azaz mindegyik kinyomtatásra kerül.
%%
Betű szerinti százalékjel.
%a
A fálj utolsó elérési ideje a C `ctime' függvényének formátumában.
%Ak
A fálj utolsó elérési ideje a k által megadott formátumban. Ez lehet `@', vagy egy direktíva a C `strftime' függvényének megfelelően. k lehetséges értékeit a következőkben megadjuk. Néhány közülük nem minden rendszeren elérhető a `strftime' függvények rendszerfüggősége miatt. @ 1970. január 1. 00:00 GMT óta eltelt másodpercek. Időmezők:
H
óra (00..23)
I
óra (01..12)
k
óra ( 0..23)
l
óra ( 1..12)
M
perc (00..59)
p
a `locale'-nak megfelelő AM vagy PM
r
idő 12 órás formátumban (hh:mm:ss [AP]M)
S
másodperc (00..61)
T
idő 24 órás formátumban (hh:mm:ss)
X
a `locale'-nak megfelelő időjelzés (H:M:S)
Z
időzóna (pl. EDT) vagy semmi, ha az időzóna nem meghatározható
Dátum mezők:
a
a `locale'-nak megfelelő rövidített napnév (pl. Sun..Sat)
A
a `locale'-nak megfelelő teljes napnév (pl. Sunday..Saturday)
b
a `locale'-nak megfelelő rövidített hónapnév (pl. Jan..Dec)
B
a `locale'-nak megfelelő teljes hónapnév (pl. January..December)
c
a `locale'-nak megfelelő dátum és idő (pl. Sat Nov0412:02:33 EST 1989)
d
a hónap napja (01..31)
D
dátum (mm/dd/yy)
h
ugyanaz, mint b
j
az évnapja (001..366)
m
hónap (01..12)
U
az év hányadik hetéről van szó, ha vasárnappal kezdjük a heteket (00..53)
w
a hét hányadik napja (0..6)
W
az év hányadik hetéről van szó, ha hétfővel kezdjük a heteket (00..53)
x
a `locale'-nak megfelelő dátum (pl. mm/dd/yy)
y
az év utolsó két jegye (00..99)
Y
év (1970...)
%b
A fájlméret 512 bájtos blokkokban (felkerekítve).
%c
A fájl státuszának utolsó megváltoztatási ideje a C `ctime' függvényének formátumában.
%Ck
A fájl státuszának utolsó megváltoztatási ideje a k formátum által megadott módon (%A­hoz hasonlóan).
%d
A fájl mélysége a könyvtárfában. A 0 azt jelenti, hogy a fájl parancssori argumentum volt.
%f
A fájl neve a bevezető könyvtárnevek nélkül.
%F
A fájlrendszer neve .Ez az érték használható az -fstype-nál.
%g
A fájl csoportneve vagy a numerikus csoportazonosító, ha nincs neve a csoportnak.
%G
A fájl numerikus csoportazonosítója.
%h
A teljes fájnév bevezető könyvtárnevei.
%H
Azon parancssori argumentumok, melyek alatt nem talált fájlt a find.
%i
A fájl inode száma decimálisan.
%k
A fájl mérete 1K blokkokban (felkerekítve).
%l
A szimbolikus kötés célja. (Üres, ha a fájl nem szimbolikus kötés.)
%m
A fájl engedélybitjei oktálisan.
%n
A fájl keménykötéseinek száma.
%p
A fájl (teljes) neve.
%P
A fájl neve azon parancssori argumentum nélkül, amely alatt megtalálta a find.
%s
A fájl mérete bájtokban.
%t
A fájl utolsó módosítási ideje a C `ctime' függvényének formátumában.
%Tk
A fájl utolsó módosítási ideje a k által megadott formában. (Lásd %A­nál.)
%u
A fájl tulajdonosának neve,vagy numerikus felhasználói azonosítója, ha nincs neve a felhasználónak.
%U
A fájl tulajdonosának numerikus felhasználói azonosítója. A `%' jel után álló bármely más karakter esetén csak a megadott karakter íródik ki.
-prune
Ha nincs -depth megadva, akkor igaz. Nem megy bele az aktuális könyvtárba. Ha -depth adott, akkor hamis és nincs hatása.
-ls
Igaz. listázza az aktuális fájlt `ls -dils' formában a standard kimenetre. A blokkméret 1K, hacsak nem a POSIXLY_CORRECT környezeti változónak értéket adtunk. Ekkor 512 bájtos blokkmérettel számol.


next up previous index
Következő: 15.44.8 OPERÁTOROK Fel: 15.44 find(1) Előző: 15.44.6 TESZTEK   Index

1999-09-17