next up previous index
Következő: 15.44.7 AKCIÓK Fel: 15.44 find(1) Előző: 15.44.5 OPCIÓK   Index

15.44.6 TESZTEK

Numerikus argumentumok az alábbi módon adhatók meg:
+n
nagyobb mint n,
-n
kisebb mint n,
n
pontosan n.
-amin n
A fájl utoljára n perce lett használva.
-anewer file
A fájl utolsó használata frissebb, mint a file módosítási dátuma. -anewer ­t csak akkor befolyásolja a -follow, ha a -follow előbb szerepel a parancssorban, mint -anewer.
-atime n
A fájl utoljára n*24 órája lett használva.
-cmin n
A fájl státusza n perce lett utoljára módosítva.
-cnewer file
A fájl utolsó státuszmódosítása frissebb, mint a file módosítási dátuma. -cnewer ­t csak akkor befolyásolja a -follow, ha a -follow előbb szerepel a parancssorban, mint -cnewer.
-ctime n
A fájl státusza utoljára n*24 órája lett módosítva.
-empty
A fájl üres. (Szabályos fájlra és könyvtárra is vonatkozik.)
-false
Mindig hamis
-fstype type
A fájl type típusú fájlrendszeren van. Az érvényes fájlrendszer-típusok a Unix változataitól függenek. Egy nem teljes lista a Unix rendszerek alatt előforduló fájlrendszerekről: ufs, 4.2, 4.3, nfs, tmp, mfs, S51K, S52K. (Linux alatt a legjellemzőbbek: ext2, msdos, minix, iso9660, vfat.) A -printf a használható.
-gid n
A fájl numerikus csoportazonosítója (group ID) n.
-group gname
A fájl a gname csoporthoz tartozik. (Numerikus érték is megengedett.)
-ilname pattern
Ugyanaz, mint -lname, csak nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között.
-iname pattern
Ugyanaz, mint -name, csak nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között. Páldául a `fo*' és `F??' minták illeszkednek a `Foo', `FOO', `foo', `fOo' fájlnevekhez is.
-inum n
A fájl inode száma n.
-ipath pattern
Ugyanaz, mint -path, csak nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között.
-iregex pattern
Ugyanaz, mint -regex, csak nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között.
-links n
A fájlnak n kötése van.
-lname pattern
A fájl egy szimbolikus kötés, melynek tartalma illeszkedik a pattern burokmintára. A metakarakterek nem kezelik a `/'-t és a `.'-t speciálisan.
-mmin n
A fájl adatai utoljára n perce lettek módosítva.
-mtime n
A fájl adatai utoljára n*24 órája lettek módosítva.
-name pattern
A fájlnév alapja (azaz a fájl elérési útja a bevezető könyvtárak nélkül) illeszkedik a pattern burokmintához. A metakarakterek (`*', `?' és `[]') nem illeszkednek a fájl alapneve elején található `.'-hoz. Egy könyvtár és az alatta levő fájlok figyelmen kívül hagyására a -prune használható. (Lásd a -path leírásánál levő példát.)
-newer file
A fájl frissebben lett módosítva, mint file. -newer -t csak akkor befolyásolja a -follow, ha a -follow előbb szerepel a parancssorban, mint -newer.
-nouser
Nincs a fájl numerikus felhasználói azonosítójának (user ID) megfelelő felhasználó.
-nogroup
Nincs a fájl numerikus csoportazonosítójának (group ID) megfelelő csoport.
-path pattern
A fájlnév illeszkedik a pattern burokmintához. A metakarakterek nem kezelik `/'-t és `.'-t speciálisan. Például:
find . -path './sr*sc'
kinyomtat egy bejegyzést a './src/misc' könyvtárról, ha az létezik. Egy teljes könyvtárfa figyelmen kívül hagyásához a -prune használható a fa minden fájljának ellenőrzése helyett. Például a többi fájl nevének nyomtatása megvalósítható a következő módon:
find . -path './src/emacs' -prune -o -print
-perm mode
A fájl engedélybitjei pontosan a mode -nak megfelelőek. A mode megadása lehet oktális vagy szimbolikus. Szimbolikus esetben a 0 mód a kiindulás.
-perm -mode
A mode minden engedélybitje be van állítva a fájlra is.
-perm +mode
A mode engedélybitjeinek valamelyike be van állítva a fájlra is.
-regex pattern
A fájlnév illeszkedik a pattern szabályos kifejezéshez. Az illeszkedés a teljes elérési útra vonatkozik, nem a keresésre. Például egy `./fubar3' fájlhoz való illeszkedésre használható a `.*bar.' vagy `.*b.*3' szabályos kifejezés, de a `b.*r3' nem.
-size n[bckw]
A fájl mérete n egységnyi. Az egység az 512-bájtos blokk alapértelmezésben vagy `b' végződés esetén, bájt, ha a végződés `c', kilobájt, ha a végződés `k', 2-bájtos szó, ha a végződés `w'.
-true
Mindig igaz.
-type c
A fájl c típusú, ahol a lehetséges értékek:
b
blokkos (pufferelt) speciális eszközfájl
c
karakteres (nem pufferelt) speciális eszközfájl
d
könyvtár
p
csőhálózat (named pipe, FIFO)
f
szabályos fájl
l
szimbolikus kötés
s
socket
-uid n
A fájl numerikus felhasználói azonosítója (user ID) n.
-used n
A fájl utoljára n nappal a státusza megváltoztatása után volt használatban.
-user uname
A fájl a uname felhasználó tulajdonában van. (Numerikus érték is megengedett.)
-xtype c
Ugyanaz, mint -type, hacsak nem a fájl szimbolikus kötés. Ebben az esetben: ha -follow nem adott, akkor igaz az értéke, amennyiben a fájl egy c típusú fájlra mutató link; amennyiben -follow is adott, igaz, ha c egyenlő `l'-lel. Más szavakkal: szimbolikus kötés esetén -xtype annak a fájlnak a típusát vizsgálja, amit -type nem vizsgál.


next up previous index
Következő: 15.44.7 AKCIÓK Fel: 15.44 find(1) Előző: 15.44.5 OPCIÓK   Index

1999-09-17