next up previous index
Következő: 15.50.7.5 Változótipizálás és konverzió Fel: 15.50.7 VÁLTOZÓK, REKORDOK ÉS Előző: 15.50.7.3 Beépített változók   Index

15.50.7.4 Tömbök

A tömbök indexei szögletes zárójelben ([ és ]) megadott kifejezések. Ha a kifejezés egy kifejezéslista (kif, kif ...) akkor a tömbindex az egyes kifejezések (sztring) értékének konkatenációjából álló sztring, ahol az egyes részeket a SUBSEP változó értéke szerinti karakter választja el. Például:
i=,,A''; j =,,B''; k =,,C''
x[i, j, k] = ,,hello, world\n''
a ,,hello, world\n'' sztringet rendeli az x tömb ,,A \034B\034C'' sztringgel indexelt eleméhez. Az awk-ban minden tömb asszociatív, azaz sztringekkel indexelt. Az in, különleges operátor használható if és while utasításban annak eldöntésére, hogy egy tömbben létezik-e egy adott értékből álló index.
if (val in array)
print array[val]
Ha a tömb többindexű, az (i, j) in array forma alkalmazandó. Az in szerkezet for ciklusban is használható egy tömb minden elemének eléréséhez. Egy tömbelem a delete utasítással törölhető. A delete atömb teljes tartalmának törlésére is használható, a tömbnév indexnélküli megadásával.
1999-09-17