next up previous index
Következő: 15.50.8.1 Minták Fel: 15.50 awk(1) Előző: 15.50.7.5 Változótipizálás és konverzió   Index

15.50.8 MINTÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

Az awk sororientált nyelv.Előbb jön a minta, majd a tevékenység. A tevékenység-utasítások { és } közé vannak zárva. Vagy a minta, vagy a tevékenység elmaradhat, de természetesen mindkettő nem. Ha a minta hiányzik, a tevékenység minden egyes bemenő rekordon végrehajtódik. A hiányzó tevékenység ugyanaz, mint a {print} amely kiírja az egész rekordot. A megjegyzések ,,#''-kal kezdődnek és a sor végéig folytatódnak. Üres sorok használhatók az utasítások elkülönítésére. Rendszerint egy utasítás az újsor karakterrel befejeződik, de ez nem igaz a ,,,'', {, ?, :, &&, vagy || végű sorokra. A do vagy else végű sorokban szereplő utasítások szintén automatikusan folytatódnak a következő sorban. Más esetekben a sort a végére írt ,,\'' karakterrel lehet folytatni. Ekkor az újsor karaktert a gawk figyelmen kívül hagyja. Több, ,,;''-vel elválasztott utasítás is írható egy sorba. Ez vonatkozik egyaránt a minta-tevékenység pár tevékenység részében szereplő utasításokra és magukra a minta-tevékenység utasításokra.


1999-09-17