next up previous index
Következő: 15.51.6 MŰKÖDÉS Fel: 15.51 gpm(1) Előző: 15.51.4 SPECIÁLIS PARANCSOK   Index

15.51.5 OPCIÓK

A rendelkezésre álló parancssori opciók a következők:
-a accel
Beállítja a használt gyorsítás értékét akkor,amikor egy egyszeres mozgatás esemény hosszabb, mint delta (lásd -d)
-b baud
Beállítja az átviteli sebességet (baud rate-et)
-B sequence
Beállítja a gombok sorrendjét. ``123'' a normál sorrend, ``321''használható a balkezes embereknél és ``132''használható kétgombos egér esetében (különösen az Emacs­nál). Minden gomb sorrend megengedett.
-d delta
Beállítja a delta értéket. Amikor az egyszeres mozgatás esemény hosszabb, mint delta, akkor a gyorsítás szorzótényezőként használatos. (Legalább 2-nek kell lennie.)
-g number
Glidepoint eszközöknél koppintással emulálja a megadott gombot. A számnak 1, 2 vagy 3-nak kell lennie, ami a -B gomb sorrendbeállítás előtti állapotra vonatkozik. Ez az opció a mman és a ps2 dekódolást használja. Alapértelmezésben nincs emulált gomb, mert a ps2 koppintás nem kompatibilis néhány normál ps2 egérrel.
-h
Összegzést nyomtat a parancssori opciókról.
-i interval
Az interval érték használható a többszörös kattintás felső időhatáraként. Ha a gomb-felengedés és gomb-lenyomás események közötti idő kevesebb, mint a határ, akkor a folyamat dupla vagy tripla kattintásként értelmezett. Az időt ezredmásodpercben kell megadni.
-k
Leállítja a futó gpm-et. Ezt a busz-egér felhasználói használhatják a gpm leállítására X indítása előtt (ha nem használják a -R opciót, vagy ha az egyszeres megnyitás korlátozás nincs kivéve a kernelből).
-l charset
Az inword() keresőtáblát választja ki. A charset argumentum egy karakterlista; egy tartomány megadására használható, a / használható a következő karakter tiltására, vagy oktális kódok előállítására. Csak látható karakterek szerepelhetnek a charset argumentumban, mert a vezérlőkarakterek nem jelennek meg a szöveges módú videomemóriában, ahonnan a kiválasztott terület ki lesz vágva.
-m filename
A megnyitni kivánt filename egér fájlt nyitja meg. Az alapértelmezett a /dev/mouse.
-M
Engedélyezi a többszörös módot. A daemon két különböző egér eszközt fog olvasni. Minden ezutáni opció a második eszközre vonatkozik, míg minden ez előtti opció az első eszközre vonatkozik. Ez az opció automatikusan kényszeríti a ``ismétlő'' (``repeater'') (-R) opció bekapcsolását.
-o lines
Modem vonal váltó. A lines argumentum lehet ``dtr'', ``rts'' vagy ``both'' (azaz mindkettő). Ez néhány különleges egérhez szükséges.
-p
Kényszeríti a mutató megjelenítését kiválasztás alatt. Ez a selection-1.7 viselkedése, ami néha zavaró lehet. Alapértelmezésben nem mutatja a mutatót, ami szintén lehet ugyanolyan zavaró.
-q
Kilép az egér viselkedésének beállítása után. Ez arra szolgál, hogy az egér beállításait (-a, -B, -d, -i, -l, -p, -r) anélkül változtathassuk meg, hogy a szervert újraindítanánk. Mivel ez root jogokat követel meg, a rendszeradminisztrátorok a `set-uid' biteket használhatják a lehetőség ki/be kapcsolására. Az egér paraméterek változtatása azonban csak valamelyik virtuális konzolról megengedett. Az opciók csak az első egérre vonatkoznak.
-r number
Beállítja az érzékenységet. Nagyobb szám gyorsabb kurzor mozgást eredményez.
-R
A gpm egy ismétlőként (repeaterként) fog működni: minden grafikus módban vett egér adat a /dev/gpmdata fifo tárba kerül, mouse-systems módban. Ez azt jelenti, hogy konfigurálhatjuk az X szervert úgy, hogy a fifo tárat használja egér eszközként. Ez egy hasznos opció a busz egeret használóknak, amivel kikerülhetik az egyszeres-megnyitás (single-open) korlátozást. Szintén könnyen lehet vele azokat a buta kettős üzemmódú (dual-mode) egereket kezelni, amik arra kényszerítenek, hogy lenyomva tartsuk a középső gombot videomód váltáskor. Az opció bekapcsolását a -M opció kényszeríti.
-s number
A mintavételi sebességet (sample rate) állítja be az egér eszközre.
-S commands
Engedélyezi a speciális parancs feldolgozást és opcionálisan megadhat egyéni parancsokat egy kettőspontokkal elválasztott listában. Lásd fent a speciális parancsok részletes leírását.
-t name
Beállítja az egér típusát. A -t help listát ír ki a használható egértípusokról. Egér Típusok.
-v
Verzió információt nyomtat, majd kilép.
-2
Kényszeríti a két gomb használatát. Ez azt jelenti, hogy ha volna középső gomb, az akkor is jobbként lenne értelmezve.
-3
Kényszeríti a három gomb használatát. Alapértelmezés szerint az egér kétgombosnak tekintett, amíg a harmadik gomb nincs megnyomva. Ha három gomb van, akkor a jobb használható a kijelölés bővítésére, és a középső a beillesztésre. Figyelem: a -3 opció használatakor egy kétgombos egérnél nem lehet használni a beillesztést.


next up previous index
Következő: 15.51.6 MŰKÖDÉS Fel: 15.51 gpm(1) Előző: 15.51.4 SPECIÁLIS PARANCSOK   Index

1999-09-17