next up previous index
Következő: 15.54.5 HALADÓ HASZNÁLAT Fel: 15.54 gzip(1) Előző: 15.54.3 LEÍRÁS   Index

15.54.4 OPCIÓK

-a -ascii
ASCII szöveg mód: a sorvégjeleket a helyi szokásoknak megfelelően alakítja. Ez az opció csak néhány nem-Unix rendszeren támogatott. MS-DOS esetén a CR+LF jelből LF lesz tömörítéskor, LF-ből pedig CR+LF kicsomagoláskor.
-c -stdout -to-stdout
A kimenetet a standard kimenetre írja, az eredeti fájlokat változatlanul hagyja. Több bemenő fájl esetén a kimenet függetlenül tömörített tagok sorozata lesz. Jobb tömörítést lehet elérni a bemeneti fájlok tömörítés előtti összekapcsolásával.
-d -decompress -uncompress
Kicsomagolás (decompress).
-f -force
A tömörítés vagy kicsomagolás erőltetése még akkor is, ha a fájlnak többszörös kötései vannak, vagy a megfelelő fájl már létezik, vagy a tömörített adatot terminálról olvassa vagy oda írja a program. Ha a bemeneti adatok nem felismerhetők a gzip -nek és ha a '-stdout' opció is adott, a bemenő adatokat változás nélkül a standard kimenetre másolja. Ilyenkor a zcat ugyanúgy viselkedik, mint a cat. Ha -f nincs megadva és nem a háttérben fut a program, a gzip visszakérdez, hogy a már létező fájlok felülírhatók-e.
-h -help
Segítő információkat ír ki, majd kilép.
-l -list
Minden tömörített fájlra listát készít a következő mezőkkel:
compressed size
a tömörített fájl mérete
uncompressed size
a tömörítetlen fájl mérete
ratio
tömörítési arány (0.0% ha ismeretlen)
uncompressed_name
a tömörítetlen fájl neve
Az 'uncompressed size' mező értéke -1 a nem gzip formátumú fájokra, mint pl tömörített .Z fájlok. Egy ilyen fájl tömörítetlen méretének meghatározására használhatjuk plkövetkező parancsot:
zcat file.Z | wc -c
A -l opciót együtt használva a -verbose-zal a következő mezők is megjelennek:
method
tömörítési módszer
crc
a tömörítetlen adatok 32 bites CRC értéke
date & time
a tömörítetlen fájlok időbélyege
Pillanatnyilag a támogatott tömörítési módszerek: deflate, compress, lzh (SCO compress -H) és pack. A crc értéke ffffffff lesz nem gzip formátumú fájlokra. A -verbose használata esetén a méretek és a tömörítési arányok összegzése is kiíródik, hacsaknem van ismeretlen méret. A -quiet opcióval a cím és az összegzés nem kerül kijelzésre.
-L -license
Kijelzi a gzip engedélyeit és kilép.
-n -no-name
Tömörítéskor nem menti el az eredeti fájl nevét és időbélyegét. (Az eredeti név mindig elmentődik, ha a nevet csonkolni kellett.) Kicsomagoláskor nem állítja vissza az eredeti fájlnevet, azaz csak a gzip fájlvégződését távolítja el, és nem állítja vissza az időbélyegeket, hanem a tömörített fájléból másolja. Ez az opció kicsomagoláskor alapértelmezett.
-N -name
Tömörítéskor mindenképpen elmenti az eredeti fájlnevet és időbélyeget. (Alapértelmezett.) Kicsomagoláskor az eredeti fájlnevet és időbélyeget állítja vissza. Ez az opció olyan rendszereken hasznos, ahol a fájlnevek hossza korlátos, vagy az időbélyeg elveszett egy fájlátvitel során.
-q -quiet
Elhagyja a figyelmeztetéseket.
-r -recursive
Rekurzívan végigmegy a könyvtárstruktúrán. Ha a parancssorban megadott fájlnevek könyvtárakat is tartalmaznak, a gzip bemegy a könyvtárba és tömöríti (illetve a gunzip kicsomagolja) az ott talált fájlokat.
-S .suf -suffix .suf
A .suf fájlnév-végződést használja .gz helyett. Bármilyen végződés használható, de .z és .gz-től különböző használata nem ajánlott más rendszerekre való esetleges átvitel esetén. Üres végződés esetén gunzip megpróbál minden adott fájlt kicsomagolni a végződéstől függetlenül. pl. a következő parancs az aktuális könyvtár minden fájlját megpróbálja kicsomagolni:
gunzip -S ,,'' * (*.* MSDOS esetén)
A gzip korábbi verziói a .z végződést használták. Ez azért lett megváltoztatva, hogy ne legyen keveredés a pack(1) programmal.
-t -test
Teszteli a tömörített fájl épségét (integrity).
-v -verbose
Bőbeszédű üzemmód. Kijelzi az összes tömörített vagy kicsomagolt fájl tömörítési arányát és nevét.
-V -version
Kijelzi a program verziószámát és a fordítási opciókat, majd kilép.
-# -fast -best
A tömörítés sebességét szabályozza a #, számmal, ahol -1 vagy -fast a leggyorsabb, de kisebb tömörítésű tömörítési módszert jelöli, és -9 vagy -best a leglassabb, de legjobban tömörítő módszert. Alapértelmezés: -6 között.


next up previous index
Következő: 15.54.5 HALADÓ HASZNÁLAT Fel: 15.54 gzip(1) Előző: 15.54.3 LEÍRÁS   Index

1999-09-17