next up previous index
Következő: 15.54.6 KÖRNYEZET Fel: 15.54 gzip(1) Előző: 15.54.4 OPCIÓK   Index

15.54.5 HALADÓ HASZNÁLAT

Több tömörített fájl összekapcsolható. Ebben az esetben gunzip minden tagot egyszer csomagol ki. Pl.:
gzip -c file1 >foo.gz
gzip -c file2 >> foo.gz
majd
gunzip -c foo
egyenértékű ezzel:
cat file1 file2
A .gz fájl egyik tagjának sérülésekor a többi tag még visszaállítható, ha a sérült részt eltávolítjuk. Jobb tömörítés érhető el, ha az összes tagot egyszerre tömörítjük. pl.
cat file1 file2 | gzip > foo.gz
jobban tömörít, mint
gzip -c file1 file2 > foo.gz
Ha összefűzött fájlokat újra akarunk tömöríteni nagyobb tömörség elérése miatt, csinálhatjuk a következő módon:
gzip -cd old.gz | gzip > new.gz
Ha a tömörített fájl több tagból áll, a tömörítetlen méret és a CRC adat, amit a -list opció kijelez, csak az utolsó tagra vonatkozik. Ha mindegyik tag tömörítetlen méretére kíváncsiak vagyunk, használhatjuk a következő parancsot:
gzip -cd file.gz | wc -c
Amennyiben egyetlen olyan archív fájlt akarunk készíteni, mely több, egymástól függetlenül kicsomagolható tagból áll, valamilyen archiváló programot kell használnunk, mint pl. a tar, vagy a zip. A GNU tar támogatja a -z opciót, mely esetén magától meghívja a gzip-et. A gzip így kiegészíti, és nem helyettesíti a tar-t.
1999-09-17