next up previous index
Következő: 15.64.6 A SZERKESZTÉSI MUNKA Fel: 15.64 joe(1) Előző: 15.64.4.1 Most következzen egy   Index

15.64.5 OPCIÓK

A következő globális kapcsolókat lehet megadni a parancssorban:
-asis
Az ASCII 127 feletti karakterek úgy kerülnek ki a terminálra, ahogy vannak, ahelyett, hogy a nekik megfelelő 128 alatti karakter inverze jelenne meg. Ha ez nem működik, ellenőrizd a terminálbeállításodat.
-backpath útvonal
Ha ez a kapcsoló meg van adva, nem a fájlok eredeti alkönyvtárába menti el a backupfájlokat, hanem a kapcsoló után állóba.
-baud nnn
Beállítja a baud-értéket a terminálképernyő optimalizálására. A Joe 19200-as alatti baud-értékeken késleltet, ami kikerüli a tty-pufferelést, így az előregépelés megszakítja a képernyőkimenetet. A görgető parancsokat nem használja 38400 baudon. Ez azon X-termináloknál és más konzol-tty-knél hasznos, amelyek nem soros vonalon mennek át.
-beep
A Joe hangjelzést ad a parancsok közben fellépő hibáknál, és amikor a kurzor fájlhatáron túl akar menni.
-columns nnn
Beállítja a képernyő oszlopainak számát.
-csmode
Folytatólagos kereső mód: egy a megelőzőt azonnal követő keresés nem kérdez rá új sztringre, hanem az előző keresést ismétli meg. Ez hasznos a ^[S és az ^[R parancsok használatánál, és amikor a Joe Emacs-módban van.
-dopadding
A Joe általában feltételezi valamilyen flowcontrol meglétét közötte és a tty között. Ha nincsen, akkor a kapcsoló hatására a Joe extra ^@-okat küld a tty-re, ahogy a termcap-bejegyzés előírja. Az extra ^@-ok megengedik, hogy a hosszú terminálparancsok után a terminál felfüggessze magát.
-exask
A kapcsoló hatására a ^KX rákérdez az elmentendő fájl nevére ellenőrzésképpen.
-force
Ez a kapcsoló biztosítja, hogy az elmentett fálj utolsó sorát soremelés zárja le.
-help
A szövegszerkesztő a súgóképernyővel indul, ha ez a kapcsoló meg van adva.
-keepup
A státuszsor oszlopszám- és vezérlőbillentyű prefix-mezői általában másodpercenként frissítődnek, hogy csökkenjen a CPU-fogyasztás. Ezzel a kapcsolóval ezek a mezők minden gombnyomás után frissítődnek.
-lightoff
A blokk-kijelölés megszűnik bármely blokkművelet után, ha ez a kapcsoló meg van adva.
-lines nnn
Beállítja a képernyő sorainak számát.
-marking
A szöveg a ^KB és a kurzor között jelölődik ki (használd a -lightoff kapcsolóval együtt és módosítsd a joerc fájlt a drop-anchor stílusú blokk-kijelöléshez).
-mid
Ha ez a kapcsoló be van kapcsolva, és a kurzor kimozog az ablakból, az ablak úgy gördül, hogy a kurzor középen legyen. Lassú terminálokon, amelyeknek nincsenek görgető parancsaik, a kapcsoló kényszerűségből be van kapcsolva.
-nobackups
Ez a kapcsoló megakadályozza a backupfájlok készítését.
-nonotice
Ez a kapcsoló megakadályozza, hogy a copyright megjegyzés megjelenjen a szövegszerkesztő indulásakor.
-nosta
Ez akapcsoló eltávolítja a felső státuszsort. Ez kellemes, ha csak a szöveget akarod látni a képernyőn, vagy ha vt52-es terminált használsz.
-noxon
Megkísérli kikapcsolni a ^S/^Q billentyűk feldolgozását. Ez hasznos, ha a Joe WordStar vagy Emacs-módban van.
-orphan
Ha ez a kapcsoló aktív, a parancssorban megadott extra fájlok nem külön ablakokba, hanem ,,árva'' pufferekbe kerülnek. Ez hasznos, ha a Joe Emacs-módban van.
-pg nnn
Meghatározza a PgUp/PgDn (^U/^V) után megtartandó sorok számát. Ha -1-et adsz meg, az ablak felét tartja meg.
-skiptop nnn
Ne használja a képernyő legfelső nnn sorát. Ez hasznos, ha a Joe-t BBS-editorként használod.
Ezek a kapcsolók a joerc fájlban szintén beállíthatók. Továbbá a NOXON, BAUD, LINES, COLUMNS és DOPADDING kapcsolók környezeti változókban is megadhatók. A JOETERM környezeti változó beállítása hatástalanítja a szokásos TERM változót, és ebből állapítja meg a Joe a terminál típusát.

A következő kapcsolókat minden egyes fájlnév előtt meglehet adni a parancssorban:

+nnn
A kurzor a megadott sorban áll kezdetben.
-crlf
A Joe LF helyett CR-LF-et használ a sorvége jelzésére. Ez MS-DOS vagy VMS fájlok szerkesztésére használható.
-wordwrap
A Joe a szó előtt sort tör, ha a jobb oldali margón túl gépelsz.
-autoindent
Ha Returnt ütsz egy behúzott sorban, a behúzás átmásolódik az új sorra.
-overwrite
A gépelés nem beszúr,hanem felülírja a korábbi karaktereket.
-lmargin nnn
Beállítja a bal margót.
-rmargin nnn
Beállítja a jobb margót.
-tab nnn
Beállítja a tabulálás szélességét.
-indentc nnn
Beállítja a behúzási karaktert a ^K, és ^K. számára (32 a SZÓKÖZ, 9 a TAB).
-istep nnn
Beállítja a behúzás lépésközét a ^K, és ^K. számára.
-linums
A sor számát megjeleníti minden sor elején.
-rdonly
A fájl csak olvasható.
-keymap name
A joerc fájl egy másik szekcióját használja a billentyűszekvenciák hozzárendelésére.
Ezek a kapcsolók a joerc fájlban is megadhatók. Beállíthatók a fájlnév kiterjesztésétől függően. Programoknál (.c, .h vagy .p kiterjesztésűek) általában lehetővé teszik a sorok automatikus behúzását. A sortörés engedélyezett minden fájlra, kivéve az rc-kre.


next up previous index
Következő: 15.64.6 A SZERKESZTÉSI MUNKA Fel: 15.64 joe(1) Előző: 15.64.4.1 Most következzen egy   Index

1999-09-17