next up previous index
Következő: 15.70.11 BIZTONSÁG (SECURITY) Fel: 15.70 less(1) Előző: 15.70.9 NEMZETI KARAKTERKÉSZLETEK   Index

15.70.10 PROMPT­OK

A `-P' opció megengedi a propmt testreszabását. Az ezen opción keresztül megadott string fogja az eredeti prompt stringet helyettesíteni. Ezen stringen belül néhány karakternek speciális jelentése lesz. A prompt működése viszonylag bonyolult, hogy eléggé rugalmas lehessen, de a felhasználónak nem kell a részleteket megértenie a személyre szabott propmt stringek összeállításához.

A %<karakter> kombináció a karakter értékétől függően lesz kifejtve. A használható karakterek:

%bX
Az aktuális bemeneti fájl bájt offset-jével lesz helyettesítve. A `b'-t egy karakter követheti (fent ez X), amely azt a sort adja meg, amelynek az offset-jéről van szó. Ha ez a karakter `t', a felső sor offset-je, ha 'm', a középső soré, ha `b', az alsó soré, ha `B', akkor az alsó sort követő soré, ha `j', akkor a ,,célsoré'' kerül kijelzésre. (A célsorral kapcsolatban lásd a `-j' opciót.)
%B
Az aktuális bemeneti fájl mérete.
%E
A szövegszerkesztő nevét jelenti. (A VISUAL vagy az EDITOR környezeti változó alapján. Lásd a LESSEDIT-nél mondottakat fent.)
%f
Az aktuális bemeneti fájl neve.
%i
Az aktuális bemeneti fájl indexe a bemeneti fájlok listájában.
%lX
Abemeneti fájlon belüli sorszámot jelenti. A használandó sort a X karakter adja meg a `%b'-hez hasonlóan.
%L
A bemeneti fájl utolsó sorának sorszáma.
%m
A bemeneti fájlok száma.
%pX
Az aktuális bemeneti fájlon belüli pozíció a fájlméret százalékában. A használandó sort a X karakter adja mega`%b'-hez hasonlóan.
%s
Ugyanaz, mint %B.
%t
A bevezető szóközök elhagyása. Általában a string végén használják, de akárhol megjelenhet.
%x
A bemeneti fájlok listájának következő fájlneve. Ha egy tag ismeretlen (pl. ha a bemenet egy cső, akkor nem adható meg a méret), kérdőjel jelenik meg a megfelelő helyen.
A prompt string formátuma bizonyos feltételektől függően megváltoztatható. Egy kérdőjel és egy azt követő karakter ,,IF''-hez hasonlóan működik: a következő karaktertől függően egy feltételt értékel ki. Ha a feltétel igaz, minden ezutáni karakter a következő kettőspontig a propmt része lesz. Ha a feltétel hamis, ezek a karakterek figyelmen kívül lesznek hagyva. A kérdőjel és a kettőspont közti vessző jelentése ,,ELSE'' (különben); az ezt követő karakterek a következő kettőspontig a feltétel hamissága esetén kerülnek be a promptba. A feltételkarakterek (a kérdőjel után) az alábbiak lehetnek:
?a
Igaz, ha már történt karakterbeillesztés a promptba az eddigiekben.
?bX
Igaz, ha a megadott sor bájt offset-je ismert.
?B
Igaz, ha a megadott fájl mérete ismert.
?e
Fájlvégnél igaz.
?f
Igaz, ha a bemenethez tartozik fájlnév,tehát a bemenet nem cső.
?lX
Igaz, ha a megadott sor sorszáma ismert.
?L
Igaz, ha az utolsó sor sorszáma ismert.
?m
Igaz, ha egynél több bementi fájl van.
?n
Igaz, ha ez az első propmt az új bemeneti fájlban.
?pX
Igaz, ha a megadott sor helye ismert a fájlméret százalékában.
?s
Ugyanaz, mint ,,?B''.
?x
Igaz, ha létezik következő bemeneti fájl.
A speciális karakterektől különböző karakterek egyszerűen betű szerint kiíródnak a propmtra. A speciális karaktereket értelmezés nélkül kiirathatjuk egy bevezető fordított törtvonal segítségével. (Pl. `\?' egy kérdőjelet ad.)

Néhány példa:

?f%f:Standard input.
megjeleníti a fájlnevet, ha az ismert, különben a ,,Standard input'' stringet.
?f%f .?ltLine %lt:?pt%pt\%:?btByte %bt:-...
Ez a prompt kiírja a fájlnevet, ha az ismert, majd a sorszámot (ha ismert). Végül a százalékban vett pozíciót is kiírja, ha az meghatározható. Ha nem, a bájt offset-et írja ki, ha tudja. Ha ez sem megadható, akkor egy `-'-t ír ki. Figyeljük meg, hogy minden kérdőjelnek van egy megfelelő kettőspontja, és hogy íródik ki a százalékjel a `%pt' után.
?n?f%f .?m(file %i of %m) ..?e(END) ?x- Next\:%x..%t
Kiírja a fájlnevet, ha ez az első prompt a fájlon belül. Ezt egy ,,file N of N'' üzenet követi, ha egynél több bemeneti fájl van. Ezután, ha elérjük a fájl végét, az ,,(END)'' string, és a következő fájl neve íródik ki (ha olyan létezik). Végül a követő szóközöket levágja. Ez az alapértelmezett prompt.
Hivatkozásul itt megadjuk a másik két prompt (`-m' és `-M') alapértelmezett értékét is. Az olvashatóság kedvéért mindegyiket két sorra törtük szét.
?n?f\%f .?m(file \%i of \%m) ..?e(END) ?x- Next\: \%x.: ?pB\%pB\\%:byte
\%bB?s/\%s...\%t
?f\%f .?n?m(file \%i of \%m) ..?ltline \%lt?L/\%L. :byte \%bB?s/\%s. .
?e(END) ?x- Next\: \%x.:?pB\%pB\\%..\%t
Továbbá az `=' parancs által adott alapértelmezett üzenet:
?f\%f .?m(file \%i of \%m) .?ltline \%lt?L/\%L. .
byte \%bB?s/\%s. ?e(END) :?pB\%pB\\%..\%t
A promp kifejtési lehetőségeket más célra is használja a less: ha a `LESSEDIT' környezeti változó definiált, ezt használja, mint a `v' parancskor végrehajtandó utasítást. A `LESSEDIT' string hasonlóan kerül kifejtésre, mint a promt stringek. Az alapértelmezett érték:
\%E ?lm+\%lm. \%f
Figyeljük meg, hogy ennek kifejtése: a szövegszerkesztő neve, majd egy `+' után a sorszám, végül a fájl neve. Ha a szövegszerkesztő nem fogadja el a `+sorszám' formát, vagy egyéb okból kíván más meghívást, a LESSEDIT értéke értelemszerűen megváltoztatható.


next up previous index
Következő: 15.70.11 BIZTONSÁG (SECURITY) Fel: 15.70 less(1) Előző: 15.70.9 NEMZETI KARAKTERKÉSZLETEK   Index

1999-09-17