next up previous index
Következő: 15.70.12 KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK Fel: 15.70 less(1) Előző: 15.70.10 PROMPT­OK   Index

15.70.11 BIZTONSÁG (SECURITY)

Amikor a `LESSSECURE' környezeti változó értéke 1-re van beállítva, a less ,,biztonsági módban'' fut. Ez azt jelenti, hogy a következő lehetőségek nem használhatóak:
!
a burok (shell) parancs
|
a csövezés parancsa
:e
a vizsgáló parancs
v
a szerkesztő parancs
s -o
log fájlok
-k
a `lesskey'fájlok használata
-t
a `tags' fájlok használata fájlnévbeli metakarakterek (pl. `*') fájlnévkiegészítés (TAB, ^L)
A less úgy is lefordítható, hogy állandóan biztonsági módban legyen.
1999-09-17