next up previous index
Következő: 15.70.13 LÁSD MÉG Fel: 15.70 less(1) Előző: 15.70.11 BIZTONSÁG (SECURITY)   Index

15.70.12 KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK

Környezeti változók definiálhatók a rendszer környezetében a szokásos módon, de a lesskey (1) fájlon keresztül is.
COLUMNS
A képernyő oszlopainak számát adja meg. A TERM tartalmát felülbírálja. (De ha olyan rendszeren használjuk, mely támogatja a (TIOCGWINSZ vagy a WIOCGETD használatát, az ablakozó rendszer ötlete a képmérettel kapcsolatban elsőbbséget élvez a LINES és COLUMNS értékei felett.)
EDITOR
A `v' parancshoz használandó szövegszerkesztő neve.
HOME
A felhasználó home-könyvtárának neve.(A Unix rendszereken ez a lesskey fájl megtalálásához kell.)
INIT
A felhasználó init-könyvtárának neve.(Az OS/2 rendszerben ez a lesskey fájl megtalálásához kell.)
LANG
A karakterkészletet meghatározó nyelv.
LC_CTYPE
A karakterkészletet meghatározó nyelv.
LESS
A less-nek automatikusan átadandó opciók.
LESSBINFMT
A nem nyomtatható és nem vezérlőkarakterek kijelzésének módját határozza meg.
LESSCHARDEF
Karakterkészletet definiál.
LESSCHARSET
Előre definiált karakterkészletet választ ki.
LESSCLOSE
A bemeneti utófeldogozót hívó parancssor.
LESSEDIT
Szövegszerkesztőt hívó parancs a `v' parancshoz. Lásd a promptokról szóló részt.
LESSKEY
Az alapértelmezett lesskey fájl neve.
LESSOPEN
A bemeneti előfeldogozót hívó parancssor.
LESSSECURE
Biztonságos üzemmódban futtatja a less-t, ha értéke 1. Lásd fentebb.
LINES
A képernyő sorainak számát adja meg. A TERM tartalmát felülbírálja.
PATH
A felhasználó keresési útvonala. (A lesskey fájl megtalálásához használja MS-DOS és OS/2 alatt.)
SHELL
A `!' parancshoz és a fájlnevek kifejtéséhez használandó burok.
TERM
A terminál típusa, melyen a less futása kezdődik.
VISUAL
A `v' parancshoz használandó szövegszerkesztő neve.


next up previous index
Következő: 15.70.13 LÁSD MÉG Fel: 15.70 less(1) Előző: 15.70.11 BIZTONSÁG (SECURITY)   Index

1999-09-17