next up previous index
Következő: 15.82.5 FÁJLRENDSZER­SPECIFIKUS CSATOLÁSI OPCIÓK Fel: 15.82 mount(8) Előző: 15.82.3 LEÍRÁS   Index

15.82.4 OPCIÓK

A mount egy hívásakor érvényes opciók halmaza úgy határozható meg, hogy először az fstab fájl megfelelő bejegyzésénél található opciók lesznek kiértékelve, majd a parancssorban a -o utániak, végül a -r vagy -w opciók, amennyiben jelen vannak. A mount parancs opciói:
-V
Kiírja a verziószámot.
-h
Segítő üzenetet ad.
-v
Bőbeszédű mód.
-a
Az fstab minden fájlrendszerét csatolja, melyek bejegyzése nem tartalmazza a noauto opciót.
-F
(A -a-val kapcsolatban használatos.) A mount programot annyi példányban indítja, ahány csatolási kérés van. Ez a különböző csatolásokat párhuzamosan fogja végezni. Ezzel a csatolási folyamat gyorsabb lehet, mert pl. az NFS csatolásokra való várakozás párhuzamosan történik. Hátránya, hogy a csatolások nem meghatározott sorrendben történnek. Emiatt nem használható pl. akkor, ha a /usr és a /usr/spool könyvtárakat is csatoljuk.
-f
Mindent elvégez a tényleges rendszerhívás kivételével. Más szavakkal: úgy csinál, mintha csatolná a fájlrendszert, de igaziból nem teszi meg. Ez a -v-vel együtt használva értelmes: kiírja, mit is csinálna a mount parancs ezen opció nélkül. Arra is használható, hogy a /etc/mtab-ba megtegye a megfelelő bejegyzéseket olyan eszközök esetén, melyek a -n opcióval lettek csatolva.
-n
Az /etc/mtab fájlba való írás nélkül csatol. Ez pl. akkor hasznos, ha a /etc könyvtár csak olvasható.
-s
A pontatlan opciókat is elfogadja leállás nélkül, azaz figyelmen kívül hagyja a fájlrendszer által nem támogatott opciókat. Nem minden fájlrendszer fogadja el ezt. Ezen opció a Linux autofs-alapú automatikus csatolóprogramjának (automounter) támogatására lett megvalósítva.
-r
Csak olvasható módon csatolja a fájlrendszert. Szinonímája a -o ro-nak.
-w
Írható/olvasható módon csatolja a fájlrendszert. (Ez az alapértelmezett.) Szinonímája a -o rw-nek.
-t vfstype
A -t-t követő argumentum a fájlrendszer típusát adja meg. A jelenleg támogatott típusok listáját a linux/fs/filesystems.c fájlból vehetjük: minix, ext, ext2, xiafs, hpfs, msdos, umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, smbfs, ncpfs, affs, ufs, romfs, sysv, xenix, coherent. Megjegyezzük, hogy az utolsó három egyenértékű, és a xenix és coherent típust a közeljövőben törlik a listáról, és csak a sysv marad. A 2.1.21 kernelektől kezdve az ext és xiafs nem létezik többé. A iso9660 típus az alapértelmezett. A -t opció hiánya esetén, vagy ha az auto típus lett megadva, aszuperblokk alapján próbál a rendszer választani a minix, ext, ext2, xiafs, iso9660, romfs listából. Ha ez a próba sikertelen, és /proc/filesystems létezik, akkor minden ebben található fájlrendszert megpróbál, kivéve a ,,nodev'' címkéjűeket, mint pl. a proc és nfs esetén. Megjegyzendő, hogy az auto típus hasznos lehet felhasználó által csatolt floppyk esetében. Figyelem: a típuspróba ökölszabályokat használ, azaz bizonyos ,,mágikus'' dolgok meglétét vizsgálja, és így néha rosszul érzékeli a típust. Több mint egy típus is megadható egy vesszőkkel tagolt listával. A típusok kiegészíthetők a ,,no'' előtaggal, amely azt jelenti, hogy az adott típussal kapcsolatban nem kell műveletet végezni. (Ez pl. a -a opcióval együtt lehet értelmes.) Például a mount -a -t nomsdos,ext parancs minden fájlrendszert csatol, amely nem msdos vagy ext típusú.
-o
Az opciókat a -o utáni vesszőkkel tagolt listával adhatjuk meg. Néhány ilyen opció csak akkor hasznos, ha a /etc/fstab fájlban szerepel. A következő opciókat minden fájlrendszer esetén alkalmazhatjuk.
async
A fájlrendszer minden írási/olvasási művelete aszinkron módon megy végbe.
atime
Frissíti az inode-ok elérési idejét minden elérés esetén. (Alapértelmezett.)
auto
A fájlrendszer csatolható a -a opcióval.
defaults
Az alapértelmezett opciókat használja. Ezek: rw, suid, dev, exec, auto, nouser,és async.
dev
Értelmezi a karakteres vagy blokkos speciális eszközfájlokat a fájlrendszeren.
exec
Megengedi a bináris fájlok futtatását.
noatime
Nem frissíti az inode-ok elérési idejét minden elérés esetén. (Ez hasznos lehet pl. a ,,news spool'' gyorsabb elérésének biztosítására news szerverek esetén.)
noauto
Csak kifejezett parancsra csatolható, azaz pl. -a opcióval nem csatolódik.
nodev
Nem értelmezi a karakteres vagy blokkos speciális eszközfájokat a fájlrendszeren.
noexec
Nem engedi meg a csatolt rendszeren található bináris fájlok futtatását. Ez pl. akkor lehet hasznos, ha egy szerver más architektúrájú binárisokat is tartalmazó fájlrendszert használ, mint a sajátja.
nosuid
Nem engedélyezi a set-user-identifier (suid) és set-group-identifier (sgid) bitek használatát.
nouser
Megtiltja minden közönséges (nem root) felhasználónak a fájlrendszer csatolását. (Alapértelmezett.)
remount
Megkísérli egy már csatolt fájlrendszer újboli csatolását. Ezt arra szokás használni, hogy más opciókkal csatoljuk újra a fájlrendszert, például egy korábban csak olvasható fájlrendszert írhatóvá tegyünk.
ro
Csak olvasható módon csatolja a fájlrendszert.
rw
Írható/olvasható módon csatolja a fájlrendszert.
suid
Engedélyezi a set-user-identifier (suid) és set-group-identifier (sgid) bitek használatát.
sync
A fájlrendszer írási és olvasási műveleteit szinkronizáltan végzi.
user
Megengedi minden közönséges (nem root) felhasználónak a fájlrendszer csatolását. Ez az opció bekapcsolja a noexec, nosuid,és nodev opciókat, hacsak nem a további opciók ezt felülbírálják. (Biztonsági okokból ezt csak nagyon átgondolt esetekben szabad megtenni.)


next up previous index
Következő: 15.82.5 FÁJLRENDSZER­SPECIFIKUS CSATOLÁSI OPCIÓK Fel: 15.82 mount(8) Előző: 15.82.3 LEÍRÁS   Index

1999-09-17