next up previous index
Következő: 15.125.4 PÉLDÁK Fel: 15.125 tput(1) Előző: 15.125.2 VÁZLAT   Index

15.125.3 LEÍRÁS

A tput segédprogram a terminfo­t (terminál adatbázis) használja arra, hogy az egyes terminálfüggő informácókat elérhetővé tegye a shell (ld. sh(1)) számára a terminál beállításához. Képes továbbá visszaadni a kért termináltípus teljes nevét. A tput output-jaként egy karakterláncot ad vissza ha a kért jellemző (képesség leíró) string típusú vagy egy egész értéket ha az egész szám jellegű. Ha a kért jellemző logikai típusú, akkor a tput egyszerűen beállítja a visszatérési értéket (0 - IGAZ ha a terminál rendelkezik a szóban forgó képességgel, 1 - HAMIS ha nem) és nem generál kimenő adatot. A felhasználó mielőtt használná a standard output­on visszakapott értéket, ellenőrizni kell a kilépési értékét [$?,ld. sh(1)], hogy az 0-e. (ld. KILÉPÉSI ÉRTÉK és DIAGNOSZTIKA részek). A képességek és a hozzájuk rendelt capname-ek teljes listáját ld.: terminfo(5).
-T típus
a terminál típusát jelzi. Rendes körülmények között ez az opció szükségtelen, mert az alapértelmezett érték a TERM környezeti változóban található. Ha a -T megvan adva, akkor a LINES és COLUMNS shell változók nem lesznek figyelembevéve, és nem kerül lekérdezésre az aktuális képernyőméret az operációs rendszertől.
képleíró
a terminfo adatbázisból kért jellemző neve.
paraméterek
Ha a tulajdonság string típusú, ami paramétereket igényel, akkor a paraméterek argumentum átadásra kerül a string-nek. Minden numerikus argumentum mint szám kerül átadásra.
-S
lehetővé teszi egynél több jellemző lekérését egy meghívás során. A jellemzők ekkor a standard input-ról jönnek és nem a parancssorból (ld. példa). Egy sorban csak egy képleíró engedélyezett. Az -S opció megváltoztatja a kilépési értékek jelentését (ld. KILÉPÉSI ÉRTÉKEK rész).
init
Ha a terminfo adatbázis létezik és van a felhasználó termináljához tartozó bejegyzés (ld. -Ttípus R, fent), akkor a következő történik: (1) a terminál inicializáló string-je (ha van ilyen) lesz az output (is1, is2, is3, if, iprog), (2) egyéb a bejegyzésben meghatározott késedelem (pl. új sor) a tty meghajtóban lesz beállítva, (3) a tabulátor beállítások az adatbázis bejegyzésnek megfelelően kerülnek ki- vagy bekapcsolásra és (4) ha nincsenek tabulátor beállítások, akkor az alapértelmezett tabulátorpozíciók kerülnek beállításra (minden 8. karakterpozíció). Ha a bejegyzés nem tartalmaz információt a fenti tevékenységek valamelyikéhez, akkor a tevékenység nem hajtódik végre.
reset
az inicializáló string kiadása helyett a terminál reset-stringje kerül a kimenetre (rs1, rs2, rs3, rf) ha az létezik. Ha reset-string nincs, de inicializáló van, akkor az kerül a kimenetre. Egyébként a reset azonos az init-tel.
teljesnév
Ha a terminfo adatbázis létezik és van a felhasználó termináljának megfelelő bejegyzés (ld. -Ttípus, fent), akkor a terminál neve fog megjelenni. A név az utolsó név a terminfo adatbázis terminált leíró első sorbában [ld. term(5)].


next up previous index
Következő: 15.125.4 PÉLDÁK Fel: 15.125 tput(1) Előző: 15.125.2 VÁZLAT   Index

1999-09-17