next up previous index
Következő: 15.125.5 FÁJLOK Fel: 15.125 tput(1) Előző: 15.125.3 LEÍRÁS   Index

15.125.4 PÉLDÁK

tput init
Inicializálja a terminált a TERM környezeti változóban lévő termináltípusnak megfelelően. Ez a sor nem árt ha szerepel a felhasználó ahogy az a profile(4) oldalon olvasható.
tput -T5620 reset
alapállapotba hoz egy AT&T 5620-as terminált és felülírja a terminál típusát a TERM változóban.
tput cup 0 0
egyolyan szekvenciát küld a terminálnak, amely 0. sor 0. oszlopába (a képernyő bal felső sarka, általában ,,home'' pozíciónak nevezik) viszi a kurzort.
tput clear
egy képernyőtörlés szekvenciát küld a terminálnak.
tput cols
kiírja az aktuális terminál oszlopainak számát.
tput -T450 cols
Kiírja a 450-es terminál oszlopainak számát.
tput bold=`tput smso` offbold=`tput rmso`
a bold shell változóba a terminálnak megfelelő ,,kiemelt-mód'' kezdete karaktersorozatot, az offbold shell változóba a ,,kiemelt-mód'' vége szekvenciát teszi. Ezt esetleg követheti egy prompt:
echo ,,${bold} Kérem írja be a nevét:
${offbold}\c''
tput hc
az kilépési kód jelzi, hogy a terminál hardcopyterminál-e
tput cup 23 4
egy olyan szekvenciát küld a terminálnak, ami a kurzort a 23. sor, 4. pozíciójába mozgatja.
tput longname
a TERM környezeti változóban specifikált terminál típushoz tartozó teljes nevet írja ki a terminfo adatbázis bejegyzéséből.
tput -S <<!
>clear
>cup 10 10
>bold
>!
Ez egy példa arra, hogy hogyan lehet több műveletet elvégezni egy hívással. A példa letörli a képernyőt, a 10. sor 10. pozíciójába viszi a kurzort és bekapcsolja a félkövér (kiemelt fényesség) módot. A felsorolást a külön sorba írt felkiáltójel (!) zárja.


next up previous index
Következő: 15.125.5 FÁJLOK Fel: 15.125 tput(1) Előző: 15.125.3 LEÍRÁS   Index

1999-09-17