next up previous index
Következő: 16.18 /etc/inittab Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16.16 /etc/hosts   Index


16.17 /etc/inetd.conf

# /etc/inetd.conf:  see inetd(8) for further informations.
# Nézd meg az inetd(8) kézikönyv oldalait bővebb információkért.
#
# Internet server configuration database
# Az Internet szerver konfigurációs adatbázisa.
#
# Lines starting with "#:LABEL:" or "#<off>#" should not
# be changed unless you know what you are doing!
# Az a sor, amelyik "#" vagy "#<off>#" jellel kezdődik, az megjegyzésnek
# számít, és nem lesz elérhető az adott szolgáltatás. Azokat kapcsoljuk ki
# amikről nem tudjuk, hogy mit csinálnak.
# 
# Packages should modify this file by using update-inetd(8)
# Ennek a fájlnak a módosítására használd az update-inetd(8) parancsot
#
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
# szolgáltatás neve, socket típusa, protokoll, jelzők, felhasználó, szerver
# elérési útja, paraméterek (amiket a szervernek kell átadni)
#:INTERNAL: Internal services
#echo		stream	tcp	nowait	root	internal
#echo		dgram	udp	wait	root	internal
#chargen	stream	tcp	nowait	root	internal
#chargen	dgram	udp	wait	root	internal
discard		stream	tcp	nowait	root	internal
discard		dgram	udp	wait	root	internal
daytime		stream	tcp	nowait	root	internal
daytime		dgram	udp	wait	root	internal
time		stream	tcp	nowait	root	internal
time		dgram	udp	wait	root	internal

#:STANDARD: These are standard services.
# Standard szolgáltatások.
ftp		stream	tcp	nowait	root	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/in.ftpd
telnet		stream	tcp	nowait	root	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/in.telnetd

#:BSD: Shell, login, exec and talk are BSD protocols.
# Shell, login, futtatás és talk használata
shell		stream	tcp	nowait	root	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/in.rshd
login		stream	tcp	nowait	root	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/in.rlogind
exec		stream	tcp	nowait	root	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/in.rexecd
ntalk		dgram	udp	wait	root	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/in.ntalkd
#talk		dgram	udp	wait	root	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/in.talkd

#:MAIL: Mail, news and uucp services.
# Levelezés, hírolvasás és uucp szolgáltatások

#:INFO: Info services
# Információs szolgáltatások
finger		stream	tcp	nowait	nobody	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/in.fingerd
ident		stream	tcp	nowait	nobody	/usr/sbin/identd	identd -i

#:BOOT: Tftp service is provided primarily for booting.  Most sites
# run this only on machines acting as "boot servers."
# Tftp szolgáltatás szükséges a bootoláshoz (merevlemez nélküli munkaállomásokhoz).
# A legtöbb esetben csak a boot-szerveren fut ez a szolgáltatás.
#tftp		dgram	udp	wait	nobody	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/in.tftpd /boot
#bootps		dgram	udp	wait	root	/usr/sbin/bootpd	bootpd -i -t 120

#:RPC: RPC based services
# RPC alapú szolgáltatások.
#mountd/1	dgram	rpc/udp	wait	root	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/rpc.mountd
#rstatd/1-3	dgram	rpc/udp	wait	root	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/rpc.rstatd
#rusersd/2-3	dgram	rpc/udp	wait	root	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/rpc.rusersd
#walld/1	dgram	rpc/udp	wait	root	/usr/sbin/tcpd	/usr/sbin/rpc.rwalld

#:HAM-RADIO: amateur-radio services
# Amatőr rádiós szolgáltatások.

#:OTHER: Other services
# Egyéb szolgáltatások.
smtp   stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/in.smtpd1999-09-17