next up previous index
Következő: 16.19 /etc/inputrc Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16.17 /etc/inetd.conf   Index


16.18 /etc/inittab

# /etc/inittab: init(8) configuration.
# $Id: inittab,v 1.6 1997/01/30 15:03:55 miquels Exp $
# Az init(8) konfigurációs állománya.

# The default runlevel.
# Az alapértelmezett futási szint.
id:2:initdefault:

# Boot-time system configuration/initialization script.
# This is run first except when booting in emergency (-b) mode.
# Bootolási időben a rendszer konfigurációs/inicializációs scriptje.
# Ez fut le először, amikor a bootolás vész-módban (-b) zajlik.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS

# What to do in single-user mode.
# Mi történjen egyfelhasználós módba lépéskor.
~~:S:wait:/sbin/sulogin

# /etc/init.d executes the S and K scripts upon change
# of runlevel.
# A /etc/init.d könyvtárban lévő scriptek végrehajtódnak a
# megfelelő futási szintre kapcsoláskor.
#
# Runlevel 0 is halt.
# A rendszer leállítása.
# Runlevel 1 is single-user.
# Egyfelhasználós üzemmód.
# Runlevels 2-5 are multi-user.
# Többfelhasználós üzemmód.
# Runlevel 6 is reboot.
# A rendszer újraindítása.

# Ezekben a könyvtárakban lévő scriptek hajtódnak végre a futási
# szintre kapcsoláskor.
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6
# Normally not reached, but fallthrough in case of emergency.
# Normális esetben nem használt, de vész esetén rendelkezésre áll.
z6:6:respawn:/sbin/sulogin

# What to do when CTRL-ALT-DEL is pressed.
# Mi történjen a CTRL-ALT-DEL lenyomásakor.
#ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -h now

# Action on special keypress (ALT-UpArrow).
# Mi történjen a speciális billentyűk lenyomásakor (ALT-felfelé-nyíl)
kb::kbrequest:/bin/echo "Keyboard Request--edit /etc/inittab to let this work."

# What to do when the power fails/returns.
# Mi történjen, amikor az áram elmegy/visszajön.
pf::powerwait:/etc/init.d/powerfail start
pn::powerfailnow:/etc/init.d/powerfail now
po::powerokwait:/etc/init.d/powerfail stop

# /sbin/getty invocations for the runlevels.
# 
# The "id" field MUST be the same as the last
# characters of the device (after "tty").
# Az "id" mezőt muszáj kitölteni, és az utolsó karakternek
# az eszköz számának kell lennie (a "tty" után)
# Format:
# Formátum:
#  <id>:<runlevels>:<action>:<process>
# id:futási szint:akció:program
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6

# Example how to put a getty on a serial line (for a terminal)
# Példa egy getty program soros vonalra történő elindítására (terminálként)
#T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 19200 vt100

# Example how to put a getty on a modem line.
# Példa egy getty program modemre történő elindítására
#T3:23:respawn:/sbin/mgetty -x0 -s 57600 ttyS31999-09-17