next up previous index
Következő: 16.20 /etc/limits Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16.18 /etc/inittab   Index


16.19 /etc/inputrc

# /etc/inputrc - global inputrc for libreadline
# See readline(3readline) and `info readline' for more information.
# Globális inputrc fájl a libreadline-hoz. Bővebb információkért nézd
# meg a readline(3readline) kézikönyv oldalait vagy add ki az info readline
# parancsot.

# This allows iso-latin1 characters to be inserted directly, but requires
# you to use Esc-<char> instead of M-<char>.
# Ez megengedi iso-latin1 karakterek közvetlen beszúrását, de szükséges
# használnod az Esc-<karakter>-t az M-<karakter> helyett.
# set convert-meta off

# Be 8 bit clean.
set input-meta on
set output-meta on1999-09-17