next up previous index
Következő: 16.24 /etc/modules Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16.22 /etc/login.defs   Index


16.23 /etc/manpath.config

# man_db.config
#
# This file is used by the man_db package to configure the man and cat paths.
# It is also used to provide a manpath for those without one by examining
# their PATH environment variable. For details see the manpath(5) man page.
# Ezt a fájlt használjuk a man_db csomag konfigurálására, a man és cat
# elérési útjának a beállítására. Bővebb információkért nézd meg a
# manpath(5) kézikönyv oldalait.
#
# Lines beginning with `#' are comments and are ignored. Any combination of
# tabs or spaces may be used as `whitespace' separators.
# Azok a sorok, amelyek "#" jellel kezdődnek, kommentnek számítanak és
# kimaradnak. Bármilyen kombinációt használhatsz a szavak elválasztására:
# tabulátort vagy szóközöket is.
#
# There are three mappings allowed in this file:
# Itt van három leképezés engedélyezve ebben a fájlban:
# --------------------------------------------------------
# MANDATORY_MANPATH			manpath_element
# MANPATH_MAP		path_element	manpath_element
# MANDB_MAP		global_manpath	[relative_catpath]
#---------------------------------------------------------
# every automatically generated MANPATH includes these fields
# minden automatikusan generált MANPATH beleszámít ezekbe a mezőkbe
#
#MANDATORY_MANPATH 			/usr/src/pvm3/man
#
MANDATORY_MANPATH			/usr/man
MANDATORY_MANPATH			/usr/X11R6/man
MANDATORY_MANPATH			/usr/local/man
#---------------------------------------------------------
# set up PATH to MANPATH mapping
# ie. what man tree holds man pages for what binary directory.
# A PATH és MANPATH leképezés beállítása
#
#		*PATH*        ->	*MANPATH*
#
MANPATH_MAP	/bin			/usr/man
MANPATH_MAP	/usr/bin		/usr/man
MANPATH_MAP	/sbin			/usr/man
MANPATH_MAP	/usr/sbin		/usr/man
MANPATH_MAP	/usr/local/bin		/usr/local/man
MANPATH_MAP	/usr/local/sbin		/usr/local/man
MANPATH_MAP	/usr/X11R6/bin		/usr/X11R6/man
MANPATH_MAP	/usr/bin/X11		/usr/X11R6/man
MANPATH_MAP	/usr/games		/usr/man
MANPATH_MAP	/opt/bin		/opt/man
MANPATH_MAP	/opt/sbin		/opt/man
#---------------------------------------------------------
# For a manpath element to be considered `global' it must be mentioned 
# below. Each line may have an optional extra string indicating the catpath
# associated with the manpath. The keyword 'FSSTND' indicates that the 
# default FSSTND catpath location should be used. If no catpath string is 
# used, the catpath will default to the given manpath.
# Hogy egy manpath elemet globálisnak tekintsünk, meg kell említeni az
# alábbiakat. Minden sornak lehet egy opcionális extra karaktersorozata,
# amely jelzi a manpath-szal összekapcsolt catpath-t. Az FSSTD kulcsszó
# azt mutatja, hogy az alapértelmezett FSSTND catpath helyét kell
# használni. Ha nem használunk catpath karaktersorozatot, akkor a
# catpath alapértelmezett lesz a manpath-nak.
#
# You *must* provide all `global' man paths, including alternate system
# man paths and locale specific manpaths and combinations of both, if 
# they exist, otherwise `user' permissions will be used to manipulate the 
# manual pages. Also, utilities like mandb will not initialise the database
# cache for any manpaths not mentioned below.
# Biztosítanod kell minden globális man elérési útját, beleértve az
# alternatív rendszer man eléréseket, és a helyileg specifikált manok
# elérési útját, és ezek kombinációját is, ha ezek léteznek, egyébként
# felhasználói engedélyekkel fogják tudni manipulálni a kézikönyv oldalakat.
# A mandb-szerű eszközök nem inicializálják az adatbázis cache-ét olyan
# manpath-okhoz, amelyeket az alábbiakban nem említettünk meg.
# 
#
# Any manpaths that are `contained' within other manpaths must be mentioned 
# *before* the containing manpath. E.g. /usr/man/preformat must be listed
# before /usr/man.
# Bármelyik más egyéb manpath-on belül raktározott manpath-t meg kell
# említeni a tároló manpath előtt. Például a /usr/man/preformat-ot is
# muszáj felsorolni a /usr/man előtt.
# 
#		*MANPATH*     ->	*CATPATH*
#
MANDB_MAP	/usr/man		/var/catman
MANDB_MAP	/usr/local/man		/var/catman/local
MANDB_MAP	/usr/X11R6/man		/var/catman/X11R6
MANDB_MAP	/opt/man		/var/catman/opt1999-09-17