next up previous index
Következő: 16.25 netbase csomag Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16.23 /etc/manpath.config   Index


16.24 /etc/modules

# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# Azoknak a kernelmoduloknak a neveit tartalmazza, amelyek a bootoláskor
# töltődnek be.
#
# This file should contain the names of kernel modules that are
# to be loaded at boot time, one per line.  Comments begin with
# a `#', and everything on the line after them are ignored.
# An entry named `auto' will cause the system to start kerneld immediately.
# Kerneld then loads modules on demand. `noauto' disables kerneld completely.
# Azoknak a kernelmoduloknak a neveit tartalmazza, amelyek a bootoláskor
# töltődnek be, egy sor - egy modul. A megjegyzések "#" jellel kezdődnek,
# és amelyik előtt ugyanez a jel van, az nem töltődik be.
# Az 'auto' név azt jelenti, hogy a kerneld démon kezeli a modulok
# betöltését, a 'noauto' kikapcsolja ezt a lehetőséget.
 

#auto
#nfs
#vfat
#ncpfs
#smbfs
#umsdos
#psaux
#lp
#3c509
smc-ultra
#ipx1999-09-17