next up previous index
Következő: 8.3.2.4 Index képernyő Fel: 8.3.2 Pine Előző: 8.3.2.2 Főmenü képernyő   Index

8.3.2.3 Lista képernyő

Ha a főmenüben megnyomjuk a l-betűt, megkapjuk a lista képernyőt a "postafiókok" listájával. A lista képernyő státusz sora:

Pine 3.95 FOLDER LIST Folder: INBOX 5 Messages

Második mezője mutatja, hogy milyen képernyőn tartózkodunk most, a harmadik, hogy melyik folder van nyitva, a negyedik pedig azt, hogy a nyitott folderben hány üzenet található. A státusz sor alatt kezdődik a foldereink felsorolása. Alapesetben 3 van, így elég üres most a képernyőnk. a 23. és a 24. sorban található azoknak a billentyűparancsoknak a listája, amelyek ezen a képernyőn használhatók.

A Pine - a központi területen elhelyezett inbox-folder mellett - ahová kívülről, az SMTP protokoll révén az üzenetek érkeznek - két alapfoldert hoz létre a könyvtárunk "mail" alkönyvtárában: sent-mail és saved-messages nevű foldereket. Az egyikbe a Pine automatikusan beviszi az általunk elküldött üzenetek másolatait; a másikba pedig elmenthetjük a kapott üzeneteket.

A folderek lényegében fájlok, bennük az egyes üzenetek mintegy blokkok a fájlon belül. A folderek szövegszerkesztővel nem olvashatók. Ha üzeneteket ki akarunk olvasható formában menteni szöveges fájlba, azt a Pine üzenet- index vagy üzenet-olvasó képernyőjén tehetjük a kiviteli (export) paranccsal.

Elvileg korlátlan számú foldert hozhatunk létre. Amikor a lista képernyőn megkapjuk a folderek listáját, először a 3 default folder jelenik meg, utánuk következnek angol ABC-sorrendben azok, amelyeket mi hoztunk létre. Eredeti beállítás szerint a foldereket egy sorban látjuk, de a konfigurációs menüben meghatározhatjuk a függőleges elhelyezkedést is (a "single-column-flder-list" nevű tulajdonság beállításával). Ha egy sorban több folder van, jobbra-balra kurzormozgatóval haladhatunk. Nem megy körbe, mindkét szélén megakad, és ezt ki is írja.

Ha folyamatosan gondoskodunk az Inbox kiürítéséről, az üzenetek kiviteléről, majd letöltéséről, alig kell egyszerű email-ezés esetén törődni a lista képernyővel. Ez esetben az "elmentett üzenetek" folder szinte üres marad, az "elküldött posta" folder kiürítését pedig a Pine minden hónapban, az első használatkor, felajánlja.

A törlési paranccsal (d-betű) óvatosan bánjunk, bár rákérdez, de az Y- betűvel vagy az enterrel adott válaszra a teli foldert is visszavonhatatlanul kitörli.

Amikor a Pine-ba először belépünk, az Inbox, a központi folder nyílik meg az új postával, ezért mindjárt a főmenüből az I-betűvel mehetűnk az index képernyőre. Mindig csak egy folder lehet nyitva. Egy másik folderbe két módon mehetünk át: 1. a L-paranccsal a lista képernyőre megyünk, itt kurzorral kiválasztjuk az új foldert és enterrel vagy V-betűvel belépünk. 2. Kiadjuk a G-parancsot; megkérdezi az új folder nevét, üres enter az Inbox-ot jelenti.

A listaképernyőn kiadható parancsok:

? (Help)
erre a képernyőre vonatkozó segítőszöveg.
O (Other)
megmutatja a képernyőn használható további parancsokat.
M (Main menu)
főmenü.
C (Compose)
üzenetszerkesztő képernyő.
Q (Quit)
kilépés a Pine-ból.
N (Next)
következő folder.
P (Previous)
előző folder.
Spc (space = szóköz)
következő oldal.
- (kötőjel)
előző oldal.
V (Viewfldr)
belépés a kiválasztott folderbe (indexének, tartalomjegyzékének, üzenetlistájának megtekintése).
I (INDEX)
belépés az éppen nyitott folderbe.
D (Delete)
törlés.
R (Rename)
átnevezés.
A (Add)
új folder megnyitása.
G (GotoFldr)
belépés egy megnevezett folderbe.
L (List)
visszatérés egy folderből a folderek listájához.
W (Whereis)
foldernév keresése.
Y (Print)
folderlista kinyomtatása.


next up previous index
Következő: 8.3.2.4 Index képernyő Fel: 8.3.2 Pine Előző: 8.3.2.2 Főmenü képernyő   Index

1999-09-17