next up previous index
Következő: 8.3.2.5 Címtár képernyő Fel: 8.3.2 Pine Előző: 8.3.2.3 Lista képernyő   Index

8.3.2.4 Index képernyő

Az Inbox-folder index képernyőjének vázlata:

FOLDER INDEX Folder: INBOX Message 1 of 5 NEW
+ N 1 May 31 Vakok Alt. Isk. (1,207) cimvaltozas
+ N 2 May 31 Princeton BITNET F (3,935) BITFTP Reply
  N 3 May 31 Mfkill@concentric. (1,694) Re: Archive File Viewer
+ N 4 Jun 1 HIX VITA (3,383) *** VITA *** #1440
  N 5 Jun 2 hirlevel-owner@pir (52,365) iNteRNeTTo hirlevel 97:06:02

Egy üzenetsor a következő oszlopokat tartalmazza: az üzenet státusza száma, küldési dátuma, küldője (annak neve vagy email címe), mérete (karakterek száma zárójelek közt), tárgya (ami a kapott üzenet Subject- mezőjéből kifér).

A státuszjelek: "+" közvetlen nekem küldték, "N" új, "D" törlendő, "A" megválaszolt (kiadtuk a reply-parancsot), "X" kiválasztott, "*" fontos (előzőleg ki kell adni a "flag"-parancsot).

Az üzenetek a folder index képernyőn érkezési sorrendben jelennek meg, de lehet máskép is konfigurálni. Konfigurálás nélkül, alkalmi esetekre a rendezési paranccsal ($) lehet újrarendezni az üzeneteket. Rendezési opciók: tárgy (Subject), érkezés (Arrival), honnan ill. kitől (From), kinek, kiknek (To, Cc), dátum (Date), méret (siZe - Z-betű).

Enterrel vagy V-paranccsal (Viewmsg) belenézhetünk abba az üzenetbe, amelyik index-soránál áll a kurzor. Ha több képernyőoldalt tesz ki, akkor a szóközzel lapozhatunk. A státusz soron mindig kiírja, hány százaléknál tartunk. A konfigurációs menüben beállíthatjuk, hogy elolvasása után az aktuális üzenet bezáródik és a következő olvasatlan üzenet kinyílik.

Valamely üzenet kinyitásakor az index képernyő helyett megjelenik az üzenetolvasó ("message text") képernyő. Az üzenetolvasó képernyőről az I- paranccsal térünk vissza az index képernyőhöz.

Az elolvasatlan üzenetnél látható a n-betű, ami jelzi, hogy "új" (new), de ha egyszer elolvastuk, akkor ez a jelzés eltűnik. Alapbeállítás szerint az üzenet ettől még megmarad az Inbox-ban, ahonnan pedig minél előbb el kell tüntetni, hogy ne foglalja a helyet a jövőben beérkezőktől. A mentési parancsot a s-betűvel adhatjuk ki, ezzel az üzenet az Inbox-ból átkerül a "Saved-messages" (elmentett üzenetek) nevű folderbe. Amikor benyomjuk a s- betűt, megkérdezi, melyik folderbe mentsen; újabb enterrel automatikusan a default mentési foldert választjuk, egyébként meg kell adni a folder nevét. Ha olyan nevet adunk meg, mely eddig nem létezett, akkor a program most létrehozza.

Az üzenetek különböző szempontú szortírozását a mode-mezőnek jobb a hálózaton kívül elvégezni. Igyekezni kell az Inbox-ot kiüríteni, nem azzal, hogy az üzeneteket másik folderbe mentjük, hanem kivisszük az Export- parancssal a Home-könyvtárunkba, majd kiadjuk a törlési parancsot.

Az üzenetet továbbíthatjuk a f- (forward) paranccsal más email címre.

A R- (Reply) paranccsal azonnal válaszolhatunk. Ekkor átkerül az üzenetszerkesztő képernyőre. Itt megkérdezi, hogy kérjük-e az eredeti szöveget, ha igen, megjelenik egy szövegablakban, ahol szerkeszthetjük, közbeírhatunk. Az eredeti szöveg sorait a nagyobb jel előzi meg. Elég bosszantó, amikor személyes leveleinket ilyen módon idézgetik, azonban vitacsoportoknál jól jön, ezáltal a kívülálló is rájön, hogy a válasza miről szól. Itt is gyakran többsoros idézgetésre két-háromszavas válasz következik.

A "take address"-paranccsal (t-betű) kivonhatjuk az email címet a bejövő üzenetből, és kimenthetjük a címtárba. Ha csak egyedi címről van szó, akkor elég megadni a becenevet.

A D-betűvel (Delete) jelölhetjük ki törlésre az üzenetet. Ilyenkor a státusz sor végén megjelenik a "del"-felirat, és az index-soron a d- betűjelzés. Ezzel még nem törlődik mindjárt, majd a programból való kilépéskor megkérdezi, hogy valóban ki akarjuk törölni (expunge), ekkor már Y vagy enter hatására az üzenet véglegesen és visszavonhatatlanul eltűnik az Inbox-ból. Kilépés előtt az Undelete-paranccsal (u-betű) a törlésre vonatkozó kijelölést megszüntethetjük, ugyanakkor x-betűvel véglegesíthetjük is.

Amikor törlésre kijelölünk egy üzenetet, automatikusan a következő index- sorra kerülünk. Ez lehetőséget ad a folyamatos mentés és törlés összekapcsolására.

Ha túl sok üzenetünk van egyszerre, akkor használhatjuk az aggregat- (csoportos) műveleteket. A korábban említett műveletek mind csoportos műveletek lesznek, ha egyszerre több üzenetre alkalmazzuk. Alapbeállítás szerint egy művelet egy üzenetre vonatkozik. A csoportos műveletek állandó használatát konfigurálni kell az "enable-aggregate-command-set"-tulajdonság beállításával. Ha megtörtént, akkor a ; (pontosvessző) kiválasztási (Select) parancsra kijelölhetjük az összeset a-betűvel (all), vagy egy részét n-betűvel (number) és két szám megadásával, kötőjellel ill. vesszővel elválasztva. Az üzenetek kiválasztása történhet státuszuk alapján (elolvasott, megválaszolt, stb.), tartalom (a fejléc mezői szerint) vagy dátum szerint. Az első szelekció után van egy második is, az "alteration", opciói: a kiválasztás visszavonása az aktuálisra, az összesre vonatkozóan, bővítés (logikai vagy), szűkítés (logikai és) által. Sikeres keresési szó alapján is lehet kiválasztani (W-keresési parancs után ctrl-x kombinációval).

A csoportos műveletekre kiválasztott üzenetek index-sorának első oszlopába x-betű kerül. Ezután kiadhatjuk az alkalmazási (Apply) parancsot és az alkalmazandó műveletet. Például kiválasztjuk az összes üzenetet kimentésre:

;aae fájlnév enter.

Egy részét:

;n1-35ae (fájlnév) enter.

vagy:

;n5,35ae (fájlnév) enter.

Utóbbi esetben két üzenetet mentettünk ki, az 5-ös és a 35-ös sorszámút. A kiválasztási jel megmarad, törlésre való kijelöléshez elég az "ad"-betűket (apply, delete) megnyomni.

Az olvasásra megnyitott üzenet elején kapunk információt feladásának időpontjáról (Date:), feladójáról (From:), címzettjéről vagy címzettjeiről (To:), témájáról (Subject:). Ezek után jön az üzenet törzse - maga az üzenet vagy a levél. Példa egy megnyitott levélre:

From BITFTP1@PUCC.BITNET Tue Apr 1 12:46:04 1997
Date: Tue, 1 Apr 1997 05:41:23 EST
From: Princeton BITNET FTP Server
<@gold.uni-miskolc.hu,@HUEARN.sztaki.hu:BITFTP1@PUCC.BITNET>
To: user@gold.uni-miskolc.hu
Subject: BITFTP Reply
> help
Requested file being sent separately.

("user" a felhasználói névnek felel meg.) Ráakadtam egy megbízható postázó szerverre, és kértem tőle használati utasítást, help-et. Jelzi, hogy a kérést tudomásul vette, a kért fájlt külön fogja küldeni. A negyedik sorban az útvonalat is feltünteti: először a budapesti HUEARN.sztaki.hu szervernek küldte el a postámat, onnan került a miskolci szerverre.

Itt még egyszerű fejlécet látunk, ennél sokkal bonyolultabbak is vannak. A fejléc több sorból állhat (3-20 sor). A Pine eredetileg csak néhányat mutat fel, ha sok sorból álló fejléccel is küldték az üzenetet. De ha kiadjuk a "header mode" (h-betű) parancsot, akkor a teljes fejlécet mutatja: a normál fejléc-sorok mellett a postázási (delivery), a magyarázó (comment) és a használt kódolási módot ismertető (MIME) fejléceket. A fejléc-mód parancsot beállíthatjuk a konfigurációban a "enable-full-header- cmd"-opcióval.

Egyszerre több üzenetet lehet feladni és kapni, ez a folder index képernyőn nem látszik, ha a feladó nem jelzi a Subject-mezőben. Belépve az üzenetbe, a fejlécen találunk ráutaló sorokat - a "To: kezdetű sor után:

Parts/attachments:
1 Shown 20 lines Text
2 OK ~9540 bytes Text, ""
3 OK ~1 KB Text, ""
4 OK ~2.5 KB Text, ""

Tehát a levél törzsébe írt 20 soros levélen kívül 3 önálló kis szöveges fájl jött a levéllel.

Az üzenetnéző paranccsal (v-betű vagy enter), amivel az index képernyőről az üzenetolvasó-képernyőre (MESSAGE TEXT) jutottunk, tovább mehetünk a "kapcsolt üzenetek index"-képernyőre (ATTACHMENT INDEX). Első üzenetként a levél törzsében lévő szöveget láthatjuk. A Nextattch és a Prevattch parancsokkal léphetünk az egyik kapcsolt üzenettől a másikhoz. Az A- paranccsal (AboutAttch = a kapcsolt üzenetről) bizonyos adatokat olvashatunk (például, hogy hány karakterből és sorból áll), De ha újabb üzenetnéző parancsot adunk ki (v-betű vagy enter), akkor megjelenik a csatolt üzenet a "csatolt üzenetnéző"-képernyőn (ATTACHED TEXT)", ami - ha egy bináris fájl - látható, hallható ugyan, de lényegében olvashatatlan, érthetetlen. Ki kell menteni. "Attach Index" és Attach View" képernyőn egyaránt a s-paranccsal (Save) menthetjük ki a kapcsolt fájlokat. Ezen a szinten csak fájlba mentés létezik. A "kapcsolt üzenetek"-képernyőkből E- betűvel (Exit) lépünk ki.

A folder index, röviden az index képernyő parancsai:

? (kérdőjel)
segítség (help).
M (Main Menu)
főmenü.
C (Compose)
üzenetszerkesztés.
I (Index)
a nyitott folderben lévő üzenetek listája.
L (List)
folderek listája.
Q (Quit)
kilépés a Pine-ból.
O (Other)
egyéb parancsok (melyek pillanatnyilag nem láthatók a képernyő alján lévő kétsoros parancsmenüben).
N (Next)
következő üzenet.
P (Previous)
előző üzenet.
Spc (szóköz)
következő oldal.
- (kötőjel)
előző oldal).
Tab
következő új üzenet.
J (Jump)
ugrás meghatározott számú üzenetre.
V ([ViewMsg])
belenézés egy üzenetbe.
W (Whereis)
szó vagy szótöredék keresése.
E (Export)
üzenet kivitele fájlba.
F (Forward)
üzenet továbbítása más címre.
R (Reply)
azonnali válaszadás.
S (Save)
üzenet mentése folderbe.
T (TakeAddr)
cím átmásolása egy üzenet fejlécéből a címtárba.
D (Delete)
kijelölés törlésre.
U (Undelete)
törlésre kijelölés visszavonása (törlési jel törlése).
X (eXpunge)
törlési parancs véglegesítése.
$ (dollárjel)
szortírozás, az index átrendezése.
; (pontosvessző)
szelekció (bizonyos szempontok alapján).
A (Apply)
valamilyen parancs alkalmazása.
B Bounce
érkezett posta visszairányítása.
H (Header)
fejléc mód kapcsolása (teljes vagy részleges).
Z (Zoom)
az üzenet automatikus kinyitása.
G (Goto)
átmenés megnevezett folderbe.
Y (Print)
nyomtatás.

Az üzenetolvasó képernyő (Message Text) parancsai többségben megegyeznek a Folder Index parancsaival, csak itt "X", "$", ";", "A", "B" nem érvényesek. V- (View) ezen a képernyőn kiadva a kapcsolt üzenetek listáját vagy indexét nézi meg (egy eleme mindenképpen van, maga az éppen olvasott üzenet).

A kapcsolt üzenetek index képernyőn (ATTACHMENT INDEX) az alábbi parancsok használhatók:

?
help, segítség.
E (Exit)
visszalépés erről az index képernyőről.
V ([ViewAttch])
belenézés az egyik kapcsolt üzenetbe.
A (About)
adatok az aktuális üzenetről (arról, amelyiknek az index-során áll a kurzor).
N
következő kapcsolt üzenet.
P
előző kapcsolt üzenet.
Spc (szóköz)
következő oldal.
- (kötőjel)
előző oldal.
S
fájlbamentés.
W
hol van (a keresett string).

(meg kell jegyezni, hogy a kapcsolt üzenetek között csak a betűs kurzormozgatókkal közlekedhetünk, tehát a N- és a P-betűvel.)

Kapcsolt üzenetolvasó-képernyőn (ATTACHED TEXT) kiadható parancsok:

?
help.
E
kilépés (visszalépés a kapcsolt üzenetek indexéhez, onnan is e-betűvel lépünk ki az aktuális üzenetbe, innen pedig i-betűvel visszakerülünk a folder index-hez).

Lapozás, keresés, kimentés hasonlóképpen megy, mint az előző képernyőn.


next up previous index
Következő: 8.3.2.5 Címtár képernyő Fel: 8.3.2 Pine Előző: 8.3.2.3 Lista képernyő   Index

1999-09-17