next up previous index
Következő: 8.3.2.6 Üzenetszerkesztő képernyő Fel: 8.3.2 Pine Előző: 8.3.2.4 Index képernyő   Index

8.3.2.5 Címtár képernyő

A Pine címtárat (address book) hoz létre, amelyben tárolhatjuk az egyéni és csoportos levelezőtársak email címeit. A címtár képernyőhöz eljuthatunk a főmenüből az a-betű megnyomásával, ahol címről címre a le-fel nyíllal haladhatunk.

Egy címsor vagy címbejegyzés öt mezőből áll: becenév (nickname), teljes név, email cím, megjegyzés (comment), címfolder (Fcc). Rendszerint az első 3 látszik a képernyőn. Ha látni akarjuk a többit is, v-betűvel vagy enterrel be kell lépni az egyik bejegyzésbe.

Ha új címbejegyzést készítünk vagy ha egy meglévőt akarunk újraszerkeszteni, akkor ki kell adnunk a-betűvel az Addnew (újat hozzáadni) vagy v-betűvel ill. enterrel a View/edit (belenézni ill. szerkeszteni) parancsot. A címtár képernyő egy alképernyőjére kerülünk, a címszerkesztőbe, ahol a már mondott rovatokat kell kitölteni, egy kissé eltérő sorrendben:

Nickname :
Fullname :
Fcc :
Comment :
Addresses :

Először választhatunk egy becenevet (nickname), egy szót, amire könnyen tudunk emlékezni. Címzésnél majd elegendő lesz e becenév beírása a "To:"- sorba.

A második rovatba beírhatjuk a teljes nevünket, ami az elküldendő levél fejlécében is megjelenik.

A harmadik mezőben vagy sorban megnevezhetünk egy külön foldert (amelyik nem üzeneteket foglal magában, mint a korábbi folderek, hanem címbejegyzéseket). Az utóbbi akkor érdekes, amikor egy címlistát készítünk csoportos levelezéshez vagy levelezőlistához, azaz egy üzenetet egyszerre több személynek akarunk megcímezni és elküldeni. Elegendő lesz a címzésnél a "To:"-mezőben beírni e folder nevét, és a program a folderben található minden címre elküldi a levelet.

A "comment" mezőbe azt írunk, amit akarunk, nem kerül be a címzésbe.

Végül következik a levelezőpartner email címének beírása. Több címet is beírhatunk, lényegében akármennyit, az egyes címeket vesszővel kell elválasztani. Ha két címet írunk be, az már disztríbúciós listának számít, amelyiket az elsőnek beírt néven és email címen tart számon a program. (Sok gépen ma is meglévő korábbi Pine-verziókban létezett a s (createliSt): címlista létrehozása és a Z (addlist): új cím hozzáadása a címlistához parancs. Első esetben az Addnew, másodikban a view/edit parancs egyformán elvégzi mind az egyes címek, mind a címek listájának be- és újraírását.)

Ha egy sor ill. mező megírását befejeztük, enterrel a következőhöz jutunk, de bármikor visszamehetünk a már megírt sorokra, és átírhatjuk, módosíthatjuk, javíthatjuk. Puszta enterrel vagy kurzormozgatással egyes mezőket ki is hagyhatunk.

A szerkesztéshez rendelkezésre állnak bizonyos szerkesztési műveletek: kurzormozgatás soronként, betűnként, karaktertörlés (del vagy ctrl-d, backspace vagy ctrl-h), sortörlés (ctrl-k), és még néhány (lásd a parancslistát).

Ctrl-x-paranccsal fejezzük be a szerkesztést. Megkérdezi, hogy elmentse- e, enter vagy y-betű választ fogad el. A képernyőn megjelenik az újonnan elkészített címbejegyzésünk.

Címet az index képernyőkön is bevihetünk a címtárba. Leginkább az újonnan érkezett üzenetek fejlécéből emeljük ki a szükséges címet a "Take address"-paranccsal (t-betű). Elegendő a becenév beírása, a másik két lényeges adatot - a teljes nevet és az email címet - a program automatikusan átírja a megfelelő címmezőkbe. De ha a becenév beírása után nem mentjük el ctrl-x kombinációval a címbejegyzést, akkor szerkeszthetjük tovább (például írni akarunk még a megjegyzés-mezőbe).

Amelyik címsornál vagy címbekezdésnél a címtárban a kurzorral megállunk, arra vonatkozóan kiadhatunk különböző parancsokat, pl. törlést (d-betű). Itt a d-parancs nem pusztán kijelöli törlésre a bekezdést, mint az üzenetek esetében, hanem egy kérdező prompt után y-betűre valóban ki is törli (enter nélkül). A disztribúciós listát csak úgy tudjuk kitörölni, ha előzőleg kitöröljük belőle az egyes címbejegyzéseket.

A címtár képernyőn használható parancsok:

? (Help)
segítség.
M (Main Menu)
főmenü.
L (ListFldrs)
folderlista képernyő.
I (Index)
átmegy a nyitott folder index képernyőjére.
G (GotoFldr)
átmegy megnevezett folderbe.
C (Compose to)
átmegy az üzenetcímző képernyőre azzal a címmel, amelyiknek a soránál áll a kurzor a címtárban.
Q (Quit)
kilépés a Pine-ból.
O (OTHER)
egyéb parancsok.
N (NextEntry)
következő címbejegyzés.
P (PrevEntry)
előző címbejegyzés.
Spc (NextPage)
következő oldal.
- (PrevPage)
előző oldal.
W (WhereIs)
szó vagy szórész keresése.
A (AddNew)
új cím beírása.
V ([View/Edit])
egy címsor megnézése vagy szerkesztése.
S ([Select])
disztribúciós lista kiterjesztése.
Ctrl-x (eXit/Save)
kilépés a címszerkesztőből és az új címbejegyzés elmentése (a címtár megújítása).
D (Delete)
címbejegyzés törlése.
F (Forward)
címet továbbít email-lel.
X (eXport)
cím(ek) kivitele fájlba.
Y (prYnt)
nyomtatás.


next up previous index
Következő: 8.3.2.6 Üzenetszerkesztő képernyő Fel: 8.3.2 Pine Előző: 8.3.2.4 Index képernyő   Index

1999-09-17