next up previous index
Következő: 13.6.2.4 Az Egyesület szervezeti Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.2 Az Egyesület tagsági   Index

13.6.2.3 A tagok jogai és kötelezettségei

20.§. Az Egyesület rendes tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, tevékenységében, megilleti a véleménynyilvánítás joga. Tagok önkéntes társulásán alapuló szervezeti formákat hozhat létre, illetve azok tevékenységében részt vehet. Szavazati joga van, és bármely testületbe, tisztségre választható. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogait bejegyzett képviselője útján gyakorolhatja. 21.§. Az Egyesület tiszteletbeli tagjának jogai, illetve kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok jogaival, illetve kötelezettségeivel, a tagdíjfizetési kötelezettség kivételével.

22.§. Az Egyesület pártoló tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, megilleti a véleménynyilvánítás joga, szavazati joggal nem rendelkezik és nem választható az Egyesületen belüli tisztségekre, illetve testületekbe.

23.§. Az Egyesület minden tagját megilleti a szolgáltatások, kedvezmények igénybevételének joga, a Választmány által meghatározott körben és mértékben.

24.§. A rendes tagok kötelezettsége az Egyesület Alapszabályában foglaltak betartása, a vállalt feladatok ellátása, a tagdíj megfizetése a tiszteletbeli tag kivételével.

25.§. Pártoló tag kötelezettsége az Egyesület Alapszabályában és az együttműködési megállapodásban foglaltak megtartása.
1999-09-17