next up previous index
Következő: 13.6.2.11 Munkacsoportok Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.9 A Gazdasági Bizottság   Index

13.6.2.10 Csoportok

97.§. A Csoport a tagok önkéntes társulásán alapuló szervezeti forma.

98.§. A Csoport a tagjai közül évente a Küldöttközgyűlést követően 30 napon belül 3 fős csoportelnökséget választ. A csoportelnökség a tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.

99.§. Egy Csoport minimális taglétszáma 6 fő. Amennyiben a Csoport létszáma 6 fő alá csökken, a következő választmányi ülésen a Választmány a Csoport megszűnését megállapítja. 100.§. Az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság, és a Gazdasági Bizottság tagjainak Csoporton belül viselt tisztsége automatikusan megszűnik az elfogadó nyilatkozat aláírásának napján.

101.§. A Csoportok jogvitájában az Elnökség nem dönt, azonban a jogvitában értelmezést, illetve állásfoglalást adhat.
1999-09-17