next up previous index
Következő: 13.6.2.10 Csoportok Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.8 Az Ellenőrző Bizottság   Index

13.6.2.9 A Gazdasági Bizottság

90.§. A Gazdasági Bizottság 3 tagját a Küldöttközgyűlés választja.

91.§. Feladata az éves költségvetés-tervezet és az éves közhasznúsági beszámoló elkészítése.

92.§. A közhasznúsági jelentés (beszámoló) tartalmazza:

a)
a számviteli beszámolót,
b)
a költségvetési támogatás felhasználását,
c)
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d)
a cél szerinti juttatások kimutatását,
e)
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
f)
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g)
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

93.§. A költségvetés tartalmazza:

a)
az elkülönített pénzalapok az önkéntes társuláson alapuló szervezeti formák számára,
b)
pénzalapok rendezvényszervezés céljára,
c)
pénzalapok az Egyesület működési költségeinek fedezésére,
d)
tartalékalapok képzését.

94.§. Az adott költségvetési évben a Gazdasági Bizottság utalja ki a felsorolt alapokból a támogatásokat és juttatásokat az általa megítélt mértékben a felhasználható pénzmennyiség arányában.

95.§. A Gazdasági Bizottság köteles az Elnökséget megfelelő indoklással tájékoztatni a támogatások tervezett mértékéről. Az Elnökségnek a támogatás teljesítése előtt a tervezetet el kell fogadni. 96.§. A tartalékalapok felhasználására a Gazdasági Bizottság csak a Választmány jóváhagyásával jogosult.


next up previous index
Következő: 13.6.2.10 Csoportok Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.8 Az Ellenőrző Bizottság   Index

1999-09-17