next up previous contents
Next: Foglalt karakterek Up: A levelek fejléce Previous: A levelek fejléce   Contents

Nem ASCII karakterek

Gyakran előfordul, hogy a felhasználók 128-255 közé eső karaktereket küldenek. Ehhez be kell állítani egy karakterkészletet. A közép-európai karakterkészletet az ISO-8859-2 -es szabvány írja le.Czeh Istvan
1999-10-21