next up previous contents
Next: Nem ASCII karakterek Up: Levelezés az interneten (Czéh István) Previous: Levelezés az interneten (Czéh István)   Contents

A levelek fejléce

A fejléc nemüres sorok összelácolása. A sorok mezőket tartalmaznak. A sor nulla, vagy több byte-ot tartalmazó string. A sort üresnek mondjuk, ha az nulla byte-ot tartalmaz. A fejlécben nem lehet üres sor.

A mező egy vagy több nem üres sort tartalmaz. Az első sor nem kezdődhet tabulátorral vagy szóközzel. Az egyes mezők nem mindig egy sorból állnak. Ha egy mező több sorból áll, akkor - az elsőt kivéve - minden sora tabulátorral, vagy szóközzel kezdődik. Minden mezőnek van egy neve és egy értéke.

A következő levél pl. 6 mezőből áll:

Received: from hal2000.hal.vein.hu (lgb@193.6.41.140)

     by hal2000.hal.vein.hu with SMTP; 12 Jan 1998 10:04:38 -0000

Date: Mon, 12 Jan 1998 11:04:38 +0100 (MET)

From: Lenart Gabor <lgb@hal2000.hal.vein.hu>

Reply-To: Lenart Gabor <lgb@hal2000.hal.vein.hu>

To: Czeh Istvan <isti@hal2000.hal.vein.hu>

Subject: Re: Hi

Czeh Istvan
1999-10-21