7. Az Internet

„A gondolat mindennél gyorsabban visz el messzi tájakra."
/kínai közmondás/

Ebben a fejezetben az Internetrôl, annak állapotáról és jövôjérôl lesz szó. Maga az Internet szigorúan véve nem egy hálózati technológia, hanem egy konkrét hálózat. Elképzelhetô, hogy valaki az Internettôl független TCP/IP hálózatot építsen ki, ám ennek manapság egyre kevesebb értelme van, hiszen a globális konnektivitás páratlan elônyöket nyújt.

Ebben a fejezetben elôször röviden áttekintjük az Internet fejlôdését és a jelenleg legáltalánosabban elterjedt Internet elrendezéseket. Megvizsgálunk néhány, a hálózat mûködése szempontjából fontos protokollt, ám nem térünk ki az eddig kialakult alkalmazásokra (WWW, FTP, stb.)

Ezután megnézzük, hogy milyen problémák és hogyan merültek fel a jelenlegi IP-vel szemben és ezeket súlyosságuk szerint értékeljük.

A következô fejezetet teljes egészében az IP új generációjának szenteljük, mely egyenlôre még csak kísérleti implementációkban létezik, ám bevezetése küszöbön áll és valószínûleg az elkövetkezendô 30-40 évben meghatározója lesz az Internetnek.

A negyedik részben a multicast témakörét tekintjük át.

Az ötödikben az Interneten belüli erôforrás-lefoglalás és garantált szolgáltatások nyújtásának kérdéseit vesszük; ezek segítségével a mai Internet valóban integrált szolgáltatású Internetté válhat, mely alkalmas a számítógépes adatok mellett a hang, video vagy esetleg más valósidejû adatok átvitelére is.

A fejezet végén rövid pillantás vetünk az Internet egy új és izgalmas területére, a mobil IP-re.

7. 1. Az Internet közelebbrõl

7.2. Az IPv4-gyel kapcsolatosan felmerült problémák

7.3. Az IPv6

7.4. IP Multicast

7.5. Integrated Services Internet

7.6. A Mobil IP