CGI RÖVIDEN

This is a CGI tutorial for Hungarian speaking people. If you do not speak Hungarian better find other sources of CGI programming knowledge.

Ez a dokumentum egy bevezető, amely segítségével az érdeklődő olvasó gyorsan, és szándékaim szerint aránylag fájdalommentesen megtanulhat CGI programokat készíteni Perl nyelven. Ehhez persze ismerni kell a Perl nyelvet, amelyhez egy bevezető olvasható a Perl hönyvben. Nem a Perl nyelvről lesz szó, hanem a CGI programozásról. A Perl csak példanyelvként szerepel, a példák átírhatók több kevesebb erőfeszítéssel más nyelvre is. A nyelvválasztás oka, hogy ez az a nyelv, amelyet leggyakrabban választanak a programozók Web programozásra.

És természetesen valamennyire ismerni kell a HTML nyelvet is.

Verhás Péter July 6, 1998.

A következő fejezetekben áttekintjük, hogy hogyan is működik a Web. Ennek ismerete feltétlenül szükséges, hiszen az egész CGI programozás erre alapul. Természetesen sokan lesznek, akiknek ez a fejezet már ismerős, a könyökükön jön ki. Nos ebben az esetben át lehet ugorni. Ha később valami mégsem világos, akkor vissza lehet térni. Ha ezután sem válik egyértelművé és könnyen érthetővé a szöveg, akkor rosszul írtam meg a könyvet.

Ha már tudjuk, hogy hogyan működik a Web, akkor áttekintjük a CGI fogalmát, mi is az, hogyan kapcsolódik a Webhez, milyen egyéb, más megoldások vannak. Itt még mindig nem programozunk. Ha valaki ezzel is tisztában van, akkor ezt a fejezetet is át lehet ugorni, ugyanazok a kitételek vonatkoznak erre, és minden más fejezetre is, mint az előzőre. egy kicsit precízebben, de nem annyira, mint az RFC. Az RFC lefordítására nem vállalkozom, nem is látom értelmét.

A következő fejezet még mindig nem programozás. Áttekintjük, hogy egy Web szervert hogyan kell felkonfigurálni ahhoz, hogy Perl CGI programokat lehessen futtatni. Ez az a rész, amelyik az ilyen jellegű bevezetőkben általában nem szerepel, és a különböző fórumokon felvetett kérdésekből az az érzésem, hogy valóban hiányzik. Itt megvan, remélem jól. Ugyanakkor meg kell most azonnal jegyeznem, hogy ez a fejezet nem pótolhatja egyetlen Web szerver dokumentációjának elolvasását sem, mert ahány Web szerver, annyiféle megoldás. Itt csak általánosságokról lesz szó, olyan dogokról, amelyek általában azonosak minden Web szerver szoftver esetében. Konkrét példaként a WindowsNT operációs rendszer alatt futó IIS3.0 és IIS4.0 konfigurálását említem, egyszerűen önös érdekből: ezt ismerem jól, és ez van kéznél.

Ezután már tényleg elkezdünk programozni. Megnézzük azt, hogy a CGI programok hogyan kapják meg a paramétereiket a Web szervertől, és hogy hogyan kell az eredményt, a válasz Web oldalt megjeleníteni. Milyen fejlécek kellenek, mik a GET és a PUT paraméterek, milyen környezeti változók vannak stb.

A proxy egy kis kitérő, amely egyáltalán nem CGI programozás, de nagyon hasznos lehet ha valaki mag akarja egészen precízen tudni, hogy mit is küld a bögésző a szervernek, és viszont. Ez a kis program ugyanazon a gépen futtatható, mint a böngésző, figyel a 8080 porton, és ha a böngészőn a localhost:8080 proxy beállítást alkalmaztuk, akkor a böngésző, és a szerver egymás között ezen az alkalmazáson keresztül kommunikál. Ő pedig mindent kiír a képernyőre. Nincs több titok.

Ezután egy kis elméleti kitérő jön, a session fogalmát tárgyaljuk, majd rögtön ezután a sütikkel, (angolul cookie) foglalkozunk.

Ha ez is megvan, akkor megnézzük, hogy hogyan kell, lehet a HTTP protokoll segítségével fájlokat feltölteni a Web szerverre, és hogy a CGI programnak hogyan kell ezeket a fájlokat fogadni.

Ha ez is megvan, akkor a többi már csak hab a tortán. Megnézzük a CGI.pm modult, egy kicsit, nem teljes dokumentáció, csak belenézünk, és a cgi-lib.pl csomagot.

Végül egy utolsó példaként megnézzük, hogy hogyan kell UNIX alatt a Microsoft által kitalált Active Server Pages jellegű programozási környezetet kialakítani, Visual BASIC helyett Perl nyelvvel.


A példaprogramok futtatására az EMMA net Bt. adott helyet és processzor kapacitást.

Verhás Péter Home Page . . . . . . CGI röviden, tartalomjegyzék