12. Fejezet. Vezérlési szerkezetek

Tartalom
if
else
elseif
Vezérlési szerkezetek alternatív szintaxisa
while
do..while
for
foreach
break
continue
switch
declare
return
require()
include()
require_once()
include_once()

Az összes PHP szkript utasítások sorozatából áll. Az utasítás lehet hozzárendelő utasítás, függvényhívás, ciklus, feltételes utasítás, vagy üres utasítás. Az utasítások általában pontosvesszővel végződnek. Ezenkívül az utasításokat csoportosítani lehet; utasításblokkba foglalhatók kapcsos zárójelek segítségével. Az utasításblokkok maguk is utasítások. A különféle utasítástípusokat ebben a fejezetben tárgyaljuk.

if

Az if szerkezet az egyik legfontosabb szerkezete a legtöbb nyelvnek - így a PHP-nek is. A PHP a C-ben megismerthez hasonló if szerkezettel bír:

if (kifejezés)
    utasítás

Amint a kifejezésekről szóló fejezetben szerepel, a kifejezés logikai értéke értékelődik ki. Ha kifejezés TRUE, akkor a PHP végrehajtja az utasítást; ha FALSE, akkkor figyelmen kívül hagyja. Arról, hogy mely értékek tekinthetők FALSE-nak, a Logikai értékké alakítás c. fejezetben olvashatsz.

Az alábbi példa kiírja, hogy a nagyobb, mint b, ha $a nagyobb, mint $b:

if ($a > $b)
    print "a nagyobb, mint b";

Gyakran sok utasítást kell feltételhez kötve végrehajtani. Természetesen nem kell minden utasításhoz külön if-et írni. Az utasításokat utasításblokkba lehet összefogni. Az alábbi kód például kiírja, hogy a nagyobb, mint b ha $a nagyobb, mint $b, és utána hozzárendeli $a értékét $b-hez:

if ($a > $b) {
    print "a nagyobb, mint b";
    $b = $a;
}

A feltételes utasítások vég nélkül további if utasításokba ágyazhatók, amely a program különböző részeinek feltételes végrehajtását igen hatékonnyá teszi.