next up previous index
Következő: 8.3.1.7 A Comment-parancs Fel: 8.3.1 Lynx Előző: 8.3.1.5 HTML forrásfájl elmentése   Index

8.3.1.6 A Lynx és a HTML formák

A Lynx mint interface, összekötő eszköz működik a felhasználó és a szerverek között, a linkek és űrlapok révén. Egy gomb (button) sajátos célú link, enterrel hozzuk működésbe. A radio button (nyomógomb) kerek zárójelekkel mutatkozik, a checkbox (választási mező) pedig szögletes zárójelekkel. Mindkettő kétesélyes választás, ami többnyire on-ra és off-ra állítást jelent, egy funkció ki-bekapcsolását. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor a zárójelek között szóköz van. Ha be van kapcsolva, akkor a kerek zárójelek között *-karakter, a szögletes zárójelek közöt x-betű jelenik meg. Jobbranyíllal vagy enterrel kapcsolgathatjuk mindkettőt. A választási mezőnek kiterjedtebb formája az opciólista, mely két vagy több pozitív lehetőséget kínál fel. A radio button és a checkbox először üresen jelenik meg, az opciólista pedig default értékével. Az opciólistába enterrel lépünk be, le-felnyíllal választjuk ki a csillagjelekkel körülvett box-ból az egyik elemet, és enterrel fogadtatjuk el.

A szövegmezőt vagy input sort aláhúzási jelek sora jelzi. Erre a sorra ráírhatunk, és hibajavításhoz használjuk a beépített soreditor billentyűit. Ha megpróbálunk több karaktert bevinni az input sorba, a fölöseket a soreditor egyszerűen nem fogadja el (az aláhúzási jelekből egyébként is láthatjuk, hallhatjuk, hogy még írhatunk vagy sem). Ha kitöltünk egy szövegmezőt, a kurzor az utoljára beírt karakter utáni helyen megáll. Használjuk a le- és a felnyilat, a Tab és a Return billentyűt, ha a szövegmezőből el akarunk mozdulni. Az Enter a beírás jóváhagyását is jelenti. A szövegterület mező (textarea field) több input sorból áll. Az üres soroknak a szövegterület alján nincs értelmük, azok az űrlap továbbküldésénél törlődnek. A szövegterületen a Lynx szokásos navigáló billentyűivel mozoghatunk. A lenyíllal és az enterrel egy sort lefelé, a felnyíllal egy sort felfelé haladhatunk. A Tab-bal kilépünk lefelé a szövegterületről, ill. a következő oldal első sorába jutunk, ha a teljes szövegmező túlnyúlik az éppen megjelenített oldalon.

A kitöltött űrlapot úgy továbbítjuk, hogy ráállunk a ,,form submit button'' feliratra, és megnyomjuk a jobbranyíl billentyűt vagy az entert. Ha a már elküldött formát akarjuk újra elküldeni, és a tartalmát nem változtattuk meg, a Lynx az űrlapot előveszi a tárolójából (cache), tehát elég az ,,újra elküldeni'' (resubmit) funkciót használni, az x-parancsot (ugyanaz az űrlap, ugyanazzal a tartalommal, ugyanannak a szervernek). (X esetén is a submit- buttonra kell pozicionálni.) A küldést és visszaküldést (submit, resubmit) a konfigurációs fájlban lehet szabályozni, vagy még korábban a lynx forrásfájlok összeszerkesztésénél, és részben a felhasználó is szabályozhatja a -resubmit_posts parancssori kapcsolóval. (A HTML űrlapok használatát konkrétabban lásd az Altavista keresőről szóló részben.)


next up previous index
Következő: 8.3.1.7 A Comment-parancs Fel: 8.3.1 Lynx Előző: 8.3.1.5 HTML forrásfájl elmentése   Index

1999-09-17