Hálózati kislexikon

[F]

File Transfer Protocol (FTP)
Az egymással összekapcsolt Internet gazdagépek között az állományok átvitelét vezérlõ protokoll, amelynek mûködése az úgynevezett ügyfél-kiszolgáló (client-server) modellen alapul. Az FTP segítségével a távoli gazdagépen a könyvtárak azonosítása, a tartalmuk listázása, a könyvtárak váltása, létrehozása, illetve letörlése is megoldott. Használatával érvényes azonosító és jelszó birtokában egy távoli gépre bejelentkezhetünk, és így bizonyos állományokhoz hozzáférhetünk. A publikus, bármely személy számára hozzáférhetõ gazdagépekre az anoním FTP használatával is bejelentkezhetünk. A szolgáltatást ilyenkor általában az anonymous bejelentkezési névvel vehetjük igénybe, ekkor a kiszolgáló gép szabadon elérhetõ állományai között tallózhatunk. Általánosan igaz, hogy minden egyes felhasználó csak a jogai által engedélyezett állományokhoz férhet hozzá.

file transfer protocol
Angol kifejezés, jelentése: állományátviteli protokoll.

finger
Olyan hálózati szolgáltatás/program, amelynek segítségével a hálózatba kapcsolt számítógépekrõl és azok felhasználóiról kaphatunk információt. Általában kiírja, hogy éppen kik használják az adott gépet, illetve az adott felhasználó mikor jelentkezett be utoljára, kapott-e azóta újabb üzenetet. A finger jelentése ujj: arra a felhasználóra, akire kiváncsiak vagyunk, mintegy rámutatunk.

Ha a finger programnak megadjuk a felhasználó e-mail-címét, az alábbihoz hasonló üvenetet kapunk (feltéve, hogy létezik a keresett felhasználó):
[ktud.elte.hu]

Login: vincze              Name: Vincze Tamas

Directory: /home/vincze         Shell: /bin/zsh

Last login Sat Nov 23 13:32 (MET) on tty2

No mail.

No Plan.

firewall
Angol szó, jelentése: tûzfal.
Angol nyelvterületen így nevezik a gépkocsikban a motorteret az utastértõl elválasztó védõlemezt, amely az esetleges robbanások, illetve az így keletkezõ tûz tovaterjedése ellen hivatott védelmet nyújtani.

fizikai eszközök
A fizikai vagy hardveres (hardware, angol) eszközökön értjük mindazon dolgokat, amelyek egy hálózat mûködéséhez, használatához szükségesek. Rengeteg fizikai eszköz létezik. Ilyenek lehetnek például a különbözõ hálózati kábelek, az útválasztók, az átjárók, a jelismétlõk, a modemek, és így tovább... Azt, hogy például a különbözõ kábelfajták közül melyiket kell, illetve érdemes használni, az adott hálózat szabja meg.

A fizikai eszköz persze a legtágabb értelemben természetesen minden hardvert magába foglal.

frame
Angol szó, jelentése: keret.
A frame a HTML egyik eleme, amely a hipertextes dokumentumok megjelenési formáját bõvíti azáltal, hogy a böngészõprogramok által láttatott felületet több, egymástól független részre -- keretre -- bontja. Az egész ahhoz hasonlítható, amikor egy lapot több részre osztunk, hogy a különbözõ témájú anyagok ne follyanak egybe. Minden egyes ilyen keret több tulajdonsággal rendelkezik:

 1. A többi frame-tõl függetlenül tölthet le honlapokat, illetve egyéb dokumentumokat.
 2. Nevet lehet neki adni, hogy így más honlapról lehessen rá hivatkozni.
 3. A keret mérete dinamikusan változik annak függvényében, hogy mekkora a böngészõprogram által elõállított felület -- mekkora a lap mérete. Megengedheti azt is, hogy a felhasználó saját maga állítsa be, illetve változtassa a méretét.

A frame-nek két fajtája létezik: a HTML szabványnak megfelelõ rögzített helyû, illetve a Microsoft Internet Explorer által definiált lebegõ keretek (floating frames).freemail
Ingyenes e-mail szolgáltatás, amely dial-up kapcsolattal vagy Web-felületrôl vehetô igénybe. További információ olvasható a http://freemail.c3.hu/ címen, a "hogyan" gombra kattintva.

Frequently Asked Questions (FAQ)
Angol kifejezés, jelentése: gyakran ismételt kérdések (GYIK).
A FAQ (kiejtése: fak) egy olyan szöveges dokumentum, amelyet a USENET hírcsoportokban szoktak megjelenni acélból, hogy a hírcsoporttal kapcsolatos, fõleg az új felhasználók által gyakran ismételt kérdéseket felsorolják, és azokra választ adjanak. Ezeket a dokumentumokat mindenkinek illik elolvasni, mielõtt egy hírcsoport életébe be szeretne kapcsolódni, hogy a felesleges kérdéseket elkerüljék. Általában ilyenkor úgyis az a válasz, hogy "olvasd el a FAQ-ban". Mindenképpen olvassuk el az adott hírcsoport FAQ-ját mielõtt bármilyen cikket is írnánk a csoportba!
Egy hírcsoport FAQ-ja általában nem csak kérdés-válasz párokat tartalmaz, hanem értékes információkat, tényeket is azzal a témával kapcsolatban, amelyre a hírcsoport szakosodott. Ez azt is jelenti, hogy ha valamilyen információt keresünk, akkor érdemes megnézni, hogy létezik-e a témával foglalkozó hírcsoport, illetve annak FAQ-ja. Ha igen, akkor olvassuk el!
Persze nem minden hírcsoportnak van ilyen dokumentuma. A FAQ-t általában havonta (hó elején) vagy kéthetente egyszer felteszik az adott hírcsoportra. Egyes FAQ-k olyan hosszúak, hogy több részre szedik szét õket. Ilyenkor általában az elsõ részben található a kérdések listája.
Szerencsére nem kell végigböngésznünk az összes hírcsoportot, illetve megvárni a hónap elejét, mert a FAQ-k összegyûjtve több ftp kiszolgálón (például ftp://rtfm.mit.edu) és direkt erre a célra létrehozott hírcsoportokban (alt.answers, misc.answers, news.answers, rec.answers, sci.answers és soc.answers) is megtalálhatóak.

FTP
Angol mozaikszó a File Transfer Protocol (állományátviteli protokoll) szavak kezdõbetûibõl.Vissza a Mutatóhoz