Budapesti Mûszaki Egyetem

Elméleti Villamosságtan Tanszék

Turányi Zoltán Richárd
HÁLÓZATI TRENDEK
konzulensek
dr. Cséfalvay Klára, adjunktus, Elméleti Villamosságtan Tanszék
Kákonyi István, Optotrans Kommunikációs Rt.
1996. Budapest